Live @ Lokaal42 – last day of Family Picnic tour!

Eindelijk bij Lokaal42 Johnny Dowd! Met zijn nieuwe album Family Picnic op zak tourt hij vanaf april 2019 door Europa en doet daarbij ook ons lokaal aan!

– Johnny Dowd –
Alternatieve countryzanger Johnny Dowd fascineert fans en critici al sinds zijn eerste album Wrong Side of Memphis in 1997 uitkwam. Met ongeveer één nieuw album per jaar blijft hij zijn eigen draai geven aan de Amerikaanse rootsmuziek. Hij maakt donkere, maar humoristische en catchy songs die doen denken aan Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

– Family Picnic –
Op 1 maart 2019 komt het nieuwe album Family Picnic uit, waarin Dowd terugkeert naar de roots rock arena waar hij ooit mee begon. Dertig jaar lang maakt hij al albums die de trends trotseren; een unieke verzameling werk dat met kop en schouders uitsteekt boven zijn gelauwerde tijdgenoten.

– Johnny Dowd over zijn nieuwe album –
“Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past — my past. It’s kind of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road. Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is). I’m still drawn to the same themes — unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and boom chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like? An Americana classic, if I do say so myself.”
— Johnny Dowd

Finally at Lokaal42 Johnny Dowd! With his new album Family Picnic in his pocket, he will be touring Europe from April 2019 and also visiting us locally! – Johnny Dowd – Alternative country singer Johnny Dowd has fascinated fans and critics ever since his first album Wrong Side of Memphis was released in 1997. With about one new album a year, he continues to give his own twist to American roots music. He makes dark but humorous and catchy songs that are reminiscent of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart. – Family Picnic – On March 1, 2019, the new album Family Picnic will be released, in which Dowd returns to the roots rock arena he once started. For thirty years he has been making albums that defy trends; a unique collection of work that stands head and shoulders above its acclaimed contemporaries.

Live @ de Peppel with Melle de Boer (Family Picnic review by Da Music)

Exclusief in De Peppel: Johnny Dowd! Met zijn nieuwe album Family Picnic op zak tourt hij vanaf april 2019 door Europa. We zijn trots te melden dat de show in De Peppel de ENIGE is in Nederland! Mis het niet!

– Johnny Dowd –
Alternatieve countryzanger Johnny Dowd fascineert fans en critici al sinds zijn eerste album Wrong Side of Memphis in 1997 uitkwam. Met ongeveer één nieuw album per jaar blijft hij zijn eigen draai geven aan de Amerikaanse rootsmuziek. Hij maakt donkere, maar humoristische en catchy songs die doen denken aan Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

– Family Picnic –
Op 1 maart 2019 komt het nieuwe album Family Picnic uit, waarin Dowd terugkeert naar de roots rock arena waar hij ooit mee begon. Dertig jaar lang maakt hij al albums die de trends trotseren; een unieke verzameling werk dat met kop en schouders uitsteekt boven zijn gelauwerde tijdgenoten.

– Johnny Dowd over zijn nieuwe album –
“Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past — my past. It’s kind of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road. Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is). I’m still drawn to the same themes — unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and boom chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like? An Americana classic, if I do say so myself.”
— Johnny Dowd

– Support: Melle de Boer –
Van Melle de Boer is bekend dat hij misschien wel de mooiste liedjes schrijft in Den Haag en zijn sporen lang en breed verdiend heeft met Smutfish/Smetvis en Henk & Melle.

Zaterdag 20 april speel ik in Poppodium de Peppelmet John Dowd en Michael. Ik spit in mijn oude, hervonden liedjes. Ze katapulten me naar een andere periode en daardoor snap ik mijn nu iets beter.

Saturday April 20 I play in Poppodium de Peppel with John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to a different period and that is why I get a little better now.

Melle de Boer

Exclusive in De Peppel: Johnny Dowd! With his new album Family Picnic in his pocket, he will be touring Europe from April 2019. We are proud to announce that the show in De Peppel is the ONLY in the Netherlands! Don’t miss it – Johnny Dowd – Alternative country singer Johnny Dowd has fascinated fans and critics ever since his first album Wrong Side of Memphis was released in 1997. With about one new album a year, he continues to give his own twist to American roots music. He makes dark but humorous and catchy songs that are reminiscent of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart. – Family Picnic – On March 1, 2019, the new album Family Picnic will be released, in which Dowd returns to the roots rock arena he once met began. For thirty years he has been making albums that defy trends; a unique collection of work that stands head and shoulders above his acclaimed contemporaries.- Johnny Dowd about his new album – “Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past – my past It’s child of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is) I’m still drawn to the same themes – unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and tree chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like?

Support: Melle de Boer – Van Melle de Boer is known to have written the most beautiful songs in The Hague and has earned his spurs long and wide with Smutfish / Smetvis and Henk & Melle. Saturday April 20 I will play in Poppodium de Peppelmet John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to another period and that’s why I get a little better now. Saturday April 20 I play at Poppodium de Peppel with John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to a different period and that’s why I get a little better now.
-Melle de Boer

Johnny Dowd – Family Picnic

19 april 2019
Patrick Van Gestel

Mother Jinx Records

De afgelopen paar platen maakte Johnny Dowd het de neutrale luisteraar niet eenvoudig. Met elektronica in combinatie met hyperkinetische gitaren leek hij zijn duivels uit te willen drijven, gezien het in de voorafgaande zeventig jaar met drank, drugs en doodgewone rock-‘n-roll toch niet gelukt was. Of hij dan nu rust gevonden heeft? Wel… niet echt.

Maar hij brengt het wel weer op een iets meer toegankelijke manier. ‘Family Picnic’ is eigenlijk gewoon een … euh, picknick, vergeleken met pakweg ‘Execute American Folklore‘. Maar verwacht je niet aan wonderen. Johnny Dowd is nog altijd voor honderd procent Johnny Dowd. Dat wil zeggen: prachtige eenvoud, maffe teksten en die uit honderden herkenbare drawl, die hem typeert.

En dan zijn er uiteraard die mistroostige teksten, die hij steevast declameert. In de opener Hoodoo kan hij zich nog net inhouden. Daar laat hij zijn gitaar de vrije loop en krijgt de vibrafoon voorrang. Maar dan is er de wals, die het sarcastische The Man Of Your Dreams is, en de prachtige blueskraker Vicksburg, waarin hij de Amerikaanse burgeroorlog op de korrel neemt op zijn eigen unieke manier: dood en verderf, maden en vliegen bevolken een nummer over deze en bij uitbreiding alle oorlogen.

Als je nu denkt dat de elektronica helemaal verdwenen is, heb je het ook mis. Dat was al aan de opener te merken, maar ook aan een song als Shameless. Je vraagt je enkel af of Dowd dit nu doet omdat hij hiermee de volledige controle heeft (en dus geen drummer en bassist nodig heeft). Maar het doet er eigenlijk al lang niet meer toe: dit is gewoon de stijl die Johnny Dowd hanteert en zich helemaal eigen heeft gemaakt. Like it or not. Hij weet die elektronica ook perfect te integreren in zijn gitaarspel. Getuige een nummer als Stuttering Wind.

“I sing songs of lust and depravity / that’s the only kind of songs come out of me” zingt hij in het überironische Thomas Dorsey, waarin hij zijn bewondering voor de desbetreffende gospelzanger de vrije loop laat en dan smeekt: “I wish that satan would let me go”. Maar wat ons betreft mag Dowd gewoon blijven wie hij is: een getikte rockzanger met meer dan één hoek af, die zijn blik op dit leven – Family Picnic, ziet u? – met u deelt.

Het heeft iets kinderlijk eerlijks, dat nieuwe album van Johnny Dowd. En tegelijkertijd ademt het ouderwetse kwaliteit uit, maar dan wel op Dowds eigenzinnige manier.

  – Original article

The last couple of albums Johnny Dowd did not make it easy for the neutral listener. With electronics in combination with hyperkinetic guitars, he seemed to want to cast out his devils, since he had not succeeded in the previous seventy years with alcohol, drugs and normal rock and roll. Whether he has found peace now? Well … not really.

But he does bring it back in a slightly more accessible way. ‘Family Picnic’ is actually just a… er, picnic, compared to, say, ‘ Execute American Folklore ‘. But don’t expect miracles. Johnny Dowd is still one hundred percent Johnny Dowd. That means: beautiful simplicity, silly texts and those from hundreds of recognizable drawl, which typifies him.

And then of course there are those dreary texts, which he invariably declares. In the opener Hoodoo he can just restrain himself. There he lets his guitar run free and the vibraphone is given priority. But then there is the waltz, which is the sarcastic The Man Of Your Dreams , and the beautiful blues cracker Vicksburg , in which he takes the American civil war in his own unique way: death and destruction, maggots and flies populate a song about this and by extension all wars.

If you now think that the electronics have completely disappeared, you are also wrong. You could tell that from the opener, but also from a song like Shameless . You only wonder if Dowd does this now because he has full control (and therefore does not need a drummer and bass player). But it doesn’t really matter for a long time: this is just the style that Johnny Dowd uses and has completely mastered. Like it or not. He also knows how to integrate that electronics perfectly into his guitar playing. Witness a song like Stuttering Wind .

“I sing songs of lust and depravity / that’s the only child or songs come out of me” he sings in überironic Thomas Dorsey , in which he lets his admiration for the gospel singer in question run wild and then begs: “I wish that satan would let me go “. But as far as we are concerned, Dowd can just continue to be who he is: a crazy rock singer with more than one angle, who looks at this life – Family Picnic, you see? – share with you.

It has something childishly honest about it, that new album from Johnny Dowd. And at the same time it exudes old-fashioned quality, but in Dowd’s wayward way.

– translation by Google

Live @ Lewes Con Club (Family Picnic review by No Depression)

 

TICKETS

 

Daughters, Motel Mirrors, and Other Upcoming Albums That Defy Expectations

Johnny Dowd – Family Picnic

Dowd has made a career of making music full of piercingly bleak, hard fought, gnarled dreamscapes that make David Lynch’s tales seem like those of a choir boy. But just when I thought I had him figured out, Dowd delivers a blues record so beautiful that I cannot stop playing it. It is also full of demons that live on a merry-go-round with feedback and distortion taking the places of the painted ponies going up and down. Paradoxically, its’s his most accessible music in quite a while, maybe ever.

“I am guilty as sin, of what I do not know” are about the first words out of Dowd’s mouth on the album, but it’s not so much about some spurious redemption as is it an observation about the quandary we currently find ourselves in. Then, digging even deeper, he pretty well sums up the Civil War in the next track, “Vicksburg.” Lyrically, Dowd seems to have inherited Leonard Cohen’s mantle, with Kim Sherwood-Caso acting as his Julie Christensen. Nowhere is more evident than on “Dream On,” where her counterpoint is so evocative. Sit back, relax, enjoy the ride.

  –  Original Article

Live @ The Greystones (Family Picnic review by Soundblab)

TICKETS

 

 

 by Kevin Orton Rating:10

 

There’s never been a more apt description of Johnny Dowd’s mission statement than the title of his 2016 album, Execute American Folklore. Ever since his glorious wrong turn on Wrong Side Of Memphis, he’s been taking a chainsaw to the stuff. Last year’s brilliantly iconoclastic, Twinkle, Twinkle was no exception. His latest, Family Picnic is a homecoming of sorts. To Wrong Sideterritory. But if this is the sound of Dowd looking back, you’re in for quite a carnival ride.

The self-described, ominous instrumental ‘Hoodoo’ ushers you in, then we’re face to face with ‘The Man Of Your Dreams’. And ladies, he’s anything but. Then we’re given a guided tour of ‘Vicksburg’. One listen and it’s clear Dowd’s not only singing about the Civil War but the state of the union over the past 160 years or so. “It was war politicians and war profiteers, it was young men dying while the old men cheered,” Dowd drawls. What’s more, I can’t think of a more apt summation of today’s polarized political battlefield.

‘Shameless’ tackles aging with lethal doses of black humor. Some lines literally had me falling out of my seat. And that goes for much on this long player. Dowd’s wit may be dark and dustbowl dry, but there’s always a punchline right in the eye when you’re not looking.

‘Walking The Floor’ tackles obsession, revealing it’s little more than a self-imposed prison sentence. One’s cellmate, the funhouse mirrors of delusional thinking. Here Dowd rips the Stetson off Country Music cliché, revealing the nightmare underneath and never quite disclosing where the bones are hidden.

On ‘Stuttering Wind’ Dowd summons elegiac images of the dearly departed, crows and snow. Kim Caso Sherwood singing the haunting refrain, “All fear the stuttering wind.” “Miserable man knows the meaning of remorse, he wears it on the saddle of his bug-eyed horse”, Dowd grouses. Hard to say what this song is about other than mortality flying its freak flag in the face of everything.

‘Family Picnic’ introduces you to the clan, skewering family values in the process. “Little sister makes a salad and big sister waits for a call, Brother John’s in the bathroom, lord he’s climbing the walls”. The chorus asking the immortal question, “How much emptiness can you swallow? Would a six-pack get you through?” With its demented guitar and cast of legless, diabetic relatives, Tom Waits’ ‘Cemetery Polka’ can’t help but come to mind. If there’s any moral, “such is the cruelty of life”.

The gorgeous, ‘Dream On’ paints a humbling picture of remorse. “You called me a dreamer, but I’m all dreamed out. I’m just a whisper, I don’t know what I was shouting about.” Then chanteuse Kim Sherwood kicks in to duet with “bitch eyed baby, bitch eyed girl, all around my world.” It’s the closest we’re going to get to a love song.

‘Four Grey Walls’ tips its hat to the Jim Reeves classic. Dowd painting said walls blacker than an undertaker’s coat with bon mots like, “Sackcloth and ashes is what you should wear, the dream of love has become a nightmare”. As bleak as all this sounds, it’s Dowd’s sense of humor that keeps things from tipping into despair. If anything, Dowd stares despair straight in the face and then cracks a smile at it. As if to say, if you can’t laugh at this crazy ass shit, you’re going to just lose your marbles.

‘Conway Twitty’ is a demented tale of ambition in our shallow fame hound culture. Dowd’s guitar sounding like a warped trumpet doing a raspberry. And if its murder ballads you’re after, look no further than the black comedy of, ‘Little Jimmy’. “He was not evil, he was just a fuck up. Officially, I knew he had run out of luck.” Which may be putting it mildly. In any event, Jimmy’s wife slits his throat because she’s sick of taking his bullshit. Dowd musing, “Was he the master of himself or the slave”?

Without a doubt, ‘Back End of Spring’ is the most unclassifiable track on the album. Whatever it is, it’s haunting as hell. And what’s more, it rocks. Family Picnic ends with a countryfied tip of the hat to gospel legend, Thomas Dorsey. Dowd lamenting that in comparison to Dorsey, “I sing songs of lust and depravity, that’s the only kinda songs come out of me.” As his warped guitar fades out, you hear Dowd and Sherwood duet, “I wish that Satan would let me go.”  If this is the devil’s music, I’ll take it over Amy Grant or Stryper any day of the week. Here’s to ol’ Scratch hanging onto Johnny’s coattails for as long as he can.

 – Original Article

 

Live @ The Running Horse (Americana.uk interview)

Johnny Dowd with support by John Marriott

JOHNNY DOWD BRINGS “FAMILY PICNIC” to Running Horse.
Ticket : £12 (Door £15)

Thirty years on from his remarkable, indescribably dark and damn right startling Americana debut Wrong Side Of Memphis, legend Johnny Dowd returns to the roots rock arena with Family Picnic, his new album

Over the last thirty years, Dowd has been releasing records that defy trends, a unique catalogue of work that stands head and shoulders above many of his lauded contemporaries. Now in his seventieth year on God’s good earth, Dowd has lost none of the vigour, enthusiasm, and attitude that has seen him forge his position as one of America’s most inquisitive musical minds, a musical explorer who has charted expeditions to genre-defying destinations that, at their heart, question, challenge, and dissect in their own way notions of the American Dream.

Family Picnic is the first time Dowd has really looked backwards in all that time, instead of plunging forward into a sonic unknown with the playfulness of a child.

As Dowd says himself: “I had to dig pretty deep for this one.
Not sure how many more tunes I have in me. Tick Tock!
This record took an unexpected turn to the past – my past. It’s kind of like Wrong Side of Memphis 30 years down the road. Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is). I’m still drawn to the same themes — unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and boom chuck beats abound. Ice cream chord changes. What’s not to like? An Americana classic, if I do say so myself.”

 

Van Life – Johnny Dowd

Posted on

Ithaca NY’s Johnny Dowd has been patrolling the dark, uneasy, unclassified byways and B-roads of the American heartlands for over two decades. A blistering, uncompromising guitar slinger and songwriter, Dowd is set to release his new album ‘Family Picnic’ this month, an ‘americana’ gem that returns to the topics and themes that inspired his legendary debut, ‘Wrong Side Of Memphis‘ and once again underlines Dowd as one of America’s true musical explorers. Americana-UK catches up with him as he prepares to embark on another European tour and asks him about the music that accompanies any such road trip.

So Johnny, how’s life on the road for you and what’s in that glovebox?

There comes a time on every tour when the next drive is too far, your emotional tank is nearly empty, and you can think of nothing but your mortality. At that point, you pull out ZZ Top’s ‘Greatest Hits,’ and you are again ready to conquer the world.

After a gig I want to hear something as far away from the music I played as possible. Sun Ra fits the bill. Any Sun Ra album. It doesn’t matter. He is the tallest giant in a universe of giants.

Today is an easy drive. You feel like you are not a day over 60. In other words, all is groovy. It’s time for Grant Green’s ‘Ain’t it Funky Now.’ Funky and sophisticated.

One of the first albums I bought was James Brown, Live at the Apollo. The very first album I bought was by Percy Faith. I don’t know what that was about. I do love a string section. So many great James Brown albums, but I guess James Brown Live at Paris Olympia 1971 has got to be high on the list. Speaking of high, I don’t know what the band was on, but some of those tempos are ridiculous.

This is another album that’s good after a greasy English breakfast. Incredible playing, uber funky, socially interesting. Of course I’m talking about ‘Headhunters,’ Herbie Hancock. Anything you can do, he can do better.

It’s that boring time after sound check and dinner. You really have nothing left to say to your band mates, let alone strangers. I might go to the van for some alone time and listen to Mary Wells, ‘All the Best.’ This album is like a time machine for me. I can usually only listen to a couple of songs before I start getting too emotional. Then it’s time for a brewski.

Any time is a perfect time to play this record. You could listen to it before your greasy English breakfast, just to get your mind and belly in alignment. ‘Paid in Full,’ Eric B. and Rakim. (Have I mentioned Betty Davis, the woman who put the funk in Miles?) ( Yes, MANY times…. ed.)

Late night. Trying to find the hotel. Lost. Twenty minute drive turns into an hour-and-a-half. No problem. ‘The Very Best of ‘ Johnny Guitar Watson (Rhino Records) will keep you focussed, relaxed, and alert. I just love his guitar playing.

You have a day off. You would prefer to stay in your motel room and watch tv. But your band mates want to drive somewhere to see ancient ruins. What can you do? Dial up some Sonny Sharrock, ‘Ask the Ages.’ This album affects me the way The Dark Side of the Moon affects hippies.

Sometimes, hopefully only once per tour, you are lying in bed in your motel room, it’s 3 AM, and sleep is impossible. You are engulfed in an ocean of loneliness and regret, and there is only one album that really captures that feeling: ‘Only the Lonely,’ Frank Sinatra. But if it’s the last day of the tour, and you are headed to the airport, then the only album to play is his ‘Songs for Swinging Lovers.’ Boundless swinging optimism. So that is touring. Hours of great music in the van. Followed by a gig, motel, breakfast. Repeat.