Feeling Bad Tour @ PaRaDoX rootZclub 2/3

 

Johnny-Dowd-by-Kat-Dalton

Als twee mensen lang genoeg graven komen ze elkaar uiteindelijk tegen. Johnny Dowd en Melle de Boer graven al jaren tunnels in de menselijke ziel. Als Orpheusen dalen ze af in de onderwereld en nemen met gevaar voor eigen leven de mooiste dingen mee naar boven. Nu komen die tunnels samen. December 2017 komt Johnny Dowd uit met een album met zijn interpretaties van Amerikaanse Folk klassiekers. Liedjes als: Going Down the Road, St. James Infirmary, Tom Dooley, Oh my Darling Clementine. Het zijn Traditionals, de basis van de Amerikaanse muziek. Johnny en Melle zullen ze bijna onherkenbaar brengen. Niet oubollig, maar zoals ze nu moeten klinken, actueel, vol ziel, elektriciteit en noodzakelijkheid. Ze spiegelen een directe reactie op de huidige Amerikaanse samenleving, met alle spanningen en onzekerheden die daarbij denkbaar zijn.

Melle de Boer brengt begin 2018 een album uit. Een solo album heel dichtbij zichzelf. Dit album wordt opgenomen op zijn zolder. Eenzelfde zolder als waarnaar de vader van Melle vertrok na zijn scheiding. Op die zolder wonen spoken. Spoken die liedjes fluisteren. Johnny en Melle gaan touren door Nederland. Ze spelen hun liedjes. Oude liedjes, nieuwe liedjes. Geen suf singer-songwriter avondje maar elektrisch, chaotisch, hard en lelijk, zacht en mooi. Alleen en samen. Ze combineren hun volstrekt eigen werelden om een onvergetelijk, maar vooral uniek optreden te verzorgen. Johnny neemt zijn gitarist Mike Edmondson mee. Hij zorgt voor een gedegen slaggitaar waar Johnny al zijn gekte en chaos in kwijt kan. Mike zingt ook mee. Melle wordt bijgestaan door Suzanne Ypma. Zij heeft samen met Melle zijn nieuwe album opgenomen. Suzanne is van de elektropop. De synthesizer heeft een belangrijke rol in het nieuwe album.

JOHNNY DOWD
Johnny Dowd wordt al tijden een van de laatst overgebleven échte folk originals genoemd. ‘Dowd is misschien niet naar de vorm, maar wel naar de geest een late volgeling van de vooroorlogse blueszangers’ NRC 2001. Johnny Dowd (geboren 29 maart 1948 in Fort Worth, Texas) is een Amerikaanse alt country musicus uit Ithaca, New York. Typisch voor zijn stijl zijn experimentele, luidruchtige, pauzes in zijn liedjes en sterke gotische (in de zin van duistere en sombere) elementen in de liedjes en in de muziek. Er is ook een sterke onderstroom van zwarte humor en het absurde in zijn werk. Als singer-songwriter wordt zijn muziek vergeleken met de muziek van Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

MELLE DE BOER
Vanaf 2001 is Melle bezig met het duiden van zijn ‘Amerikaanse’ muziek.Zijn band Smutfish, opgericht in 1999, heeft sinds het debuutalbum ‘Lawnmower Mind’ een omvangrijk oeuvre opgebouwd en bij verschillende platenmaatschappijen 5 cd’s opgenomen. Door optredens op onder andere Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, de Popkomm in Berlijn en het Reeperbahn festival in Hamburg, heeft de band veel getourd door Nederland en Europa. Ook noemenswaardig is de tour met Daniel Johnston in 2007 en 2008. In 2015 vond de release van het album “Trouble” plaats bij het toonaangevende Nederlandse label Excelsior Recordings. De daaruitvolgende tour langs filmhuizen maakte duidelijk dat door tekeningen toe te voegen aan de muziek, de teksten beter begrepen werden, zodoende werd er een extra dimensie aan een optreden toegevoegd.

Melle de Boer

 – Paradox Rootz Club

When two people dig long enough, they eventually meet each other. Johnny Dowd and Melle de Boer have been digging tunnels in the human soul for years. As Orpheusen they descend into the underworld and with danger to their own lives bring out the most beautiful things. Now those tunnels come together. December 2017 Johnny Dowd comes out with an album with his interpretations of American Folk classics. Songs like: Going Down the Road, St. James Infirmary, Tom Dooley, Oh my Darling Clementine. They are Traditionals, the basis of American music. Johnny and Melle will bring them almost unrecognizable. Not quaint, but as they should sound now, current, full of soul, electricity and necessity. They mirror a direct reaction to current American society, with all the tensions and uncertainties that are conceivable in this respect.

Melle de Boer will release an album in early 2018. A solo album very close to itself. This album is recorded in his attic. The same attic as the father of Melle left after his divorce.Ghosts live in that attic. Ghosts that whisper songs. Johnny and Melle are going to tour the Netherlands. They play their songs. Old songs, new songs. Not a dull singer-songwriter night but electric, chaotic, hard and ugly, soft and beautiful. Alone and together. They combine their completely individual worlds to provide an unforgettable, but especially unique, performance. Johnny takes his guitarist Mike Edmondson with him. He provides a solid percussion guitar that Johnny can put all his craziness and chaos into. Mike also sings along. Melle is assisted by Suzanne Ypma. She has recorded his new album together with Melle. Suzanne is from the electropop. The synthesizer has an important role in the new album.

JOHNNY DOWD
Johnny Dowd has been known as one of the last remaining real folk originals. ‘Dowd may not be in the form, but in spirit a late follower of the pre-war blues singers’ NRC 2001. Johnny Dowd (born March 29, 1948 in Fort Worth, Texas) is an American alto country musician from Ithaca, New York. Typical for his style are experimental, noisy, pauses in his songs and strong gothic (in the sense of dark and sombre) elements in the songs and in music. There is also a strong undercurrent of black humor and the absurdity in his work.As a singer-songwriter his music is compared with the music of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart.

MELLE DE BOER
Since 2001 Melle has been interpreting his ‘American’ music. His band Smutfish, founded in 1999, has built up an extensive body of work since the debut album ‘Lawnmower Mind’ and recorded 5 CDs at various record companies. Through performances at, among others, Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, the Popkomm in Berlin and the Reeperbahn festival in Hamburg, the band has toured a lot through the Netherlands and Europe. Also noteworthy is the tour with Daniel Johnston in 2007 and 2008. In 2015 the release of the album “Trouble” took place at the leading Dutch label Excelsior Recordings. The ensuing tour of film houses made it clear that by adding drawings to the music, the texts were better understood, so an extra dimension to a performance was added.

 

– Translation by Google

Feeling Bad Tour @ Paradiso 1/27

Johnny Dowd + Melle de Boer

Saturday 27 January 2018 in Paradiso
Doors open 21:30Start 22:00

Johnny Dowd and Melle de Boer: Going Down the Road Feeling Bad Tour

Als twee mensen lang genoeg graven komen ze elkaar uiteindelijk tegen. Johnny Dowd en Melle de Boer graven al jaren tunnels in de menselijke ziel. Als Orpheusen dalen ze af in de onderwereld en nemen met gevaar voor eigen leven de mooiste dingen mee naar boven. Nu komen die tunnels samen.

December 2017 komt Johnny Dowd uit met een album met zijn interpretaties van Amerikaanse Folk klassiekers. Liedjes als: Going Down the Road, St. James Infirmary, Tom Dooley, Oh my Darling Clementine. Het zijn Traditionals, de basis van de Amerikaanse muziek. Johnny en Melle zullen ze bijna onherkenbaar brengen. Niet oubollig, maar zoals ze nu moeten klinken, actueel, vol ziel, elektriciteit en noodzakelijkheid. Ze spiegelen een directe reactie op de huidige Amerikaanse samenleving, met alle spanningen en onzekerheden die daarbij denkbaar zijn.

Melle de Boer brengt begin 2018 een album uit. Een solo album heel dichtbij zichzelf. Dit album wordt opgenomen op zijn zolder. Eenzelfde zolder als waarnaar de vader van Melle vertrok na zijn scheiding. Op die zolder wonen spoken. Spoken die liedjes fluisteren. Johnny en Melle gaan touren door Nederland. Ze spelen hun liedjes. Oude liedjes, nieuwe liedjes. Geen suf singer-songwriter avondje maar elektrisch, chaotisch, hard en lelijk, zacht en mooi. Alleen en samen. Ze combineren hun volstrekt eigen werelden om een onvergetelijk, maar vooral uniek optreden te verzorgen.

Johnny neemt zijn gitarist Mike Edmondson mee. Hij zorgt voor een gedegen slaggitaar waar Johnny al zijn gekte en chaos in kwijt kan. Mike zingt ook mee. Melle wordt bijgestaan door Suzanne Ypma. Zij heeft samen met Melle zijn nieuwe album opgenomen. Suzanne is van de elektropop. De synthesizer heeft een belangrijke rol in het nieuwe album.

Johhny Dowd
Johnny Dowd wordt al tijden een van de laatst overgebleven échte folk originals genoemd. ‘Dowd is misschien niet naar de vorm, maar wel naar de geest een late volgeling van de vooroorlogse blueszangers’ NRC 2001. Johnny Dowd (geboren 29 maart 1948 in Fort Worth, Texas) is een Amerikaanse alt country musicus uit Ithaca, New York. Typisch voor zijn stijl zijn experimentele, luidruchtige pauzes in zijn liedjes en sterke gotische (in de zin van duistere en sombere) elementen in de liedjes en in de muziek. Er is ook een sterke onderstroom van zwarte humor en het absurde in zijn werk. Als singer-songwriter wordt zijn muziek vergeleken met de muziek van Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

Melle de Boer
Vanaf 2001 is Melle bezig met het duiden van zijn ‘Amerikaanse’ muziek. Zijn band Smutfish, opgericht in 1999, heeft sinds het debuutalbum ‘Lawnmower Mind’ een omvangrijk oeuvre opgebouwd en bij verschillende platenmaatschappijen 5 cd’s opgenomen. Door optredens op onder andere Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, de Popkomm in Berlijn en het Reeperbahn festival in Hamburg, heeft de band veel getourd door Nederland en Europa. Ook noemenswaardig is de tour met Daniel Johnston in 2007 en 2008. In 2015 vond de release van het album “Trouble” plaats bij het toonaangevende Nederlandse label Excelsior Recordings. De daaruitvolgende tour langs filmhuizen maakte duidelijk dat door tekeningen toe te voegen aan de muziek, de teksten beter begrepen werden, zodoende werd er een extra dimensie aan een optreden toegevoegd.

When two people dig long enough, they eventually meet each other. Johnny Dowd and Melle de Boer have been digging tunnels in the human soul for years. As Orpheusen they descend into the underworld and with danger to their own lives bring out the most beautiful things. Now those tunnels come together.

December 2017 Johnny Dowd comes out with an album with his interpretations of American Folk classics. Songs like: Going Down the Road, St. James Infirmary, Tom Dooley, Oh my Darling Clementine. They are Traditionals, the basis of American music. Johnny and Melle will bring them almost unrecognizable. Not quaint, but as they should sound now, current, full of soul, electricity and necessity. They mirror a direct reaction to current American society, with all the tensions and uncertainties that are conceivable in this respect.

Melle de Boer will release an album in early 2018. A solo album very close to itself. This album is recorded in his attic. The same attic as the father of Melle left after his divorce. Ghosts live in that attic. Ghosts that whisper songs. Johnny and Melle are going to tour the Netherlands. They play their songs. Old songs, new songs. Not a dull singer-songwriter night but electric, chaotic, hard and ugly, soft and beautiful. Alone and together. They combine their completely own worlds to provide an unforgettable, but especially unique, performance.

Johnny takes his guitarist Mike Edmondson with him. He provides a solid percussion guitar where Johnny can put all his craziness and chaos into it. Mike also sings along. Melle is assisted by Suzanne Ypma. She has recorded his new album together with Melle. Suzanne is from the electropop. The synthesizer has an important role in the new album.

Johhny Dowd
Johnny Dowd has been known as one of the last remaining real folk originals. ‘Dowd may not be in the form, but in spirit a late follower of the pre-war blues singers’ NRC 2001. Johnny Dowd (born March 29, 1948 in Fort Worth, Texas) is an American alto country musician from Ithaca, New York. Typical for his style are experimental, noisy pauses in his songs and strong gothic (in the sense of dark and sombre) elements in the songs and in music. There is also a strong undercurrent of black humor and the absurdity in his work. As a singer-songwriter his music is compared with the music of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart.

Melle de Boer
Since 2001 Melle has been busy interpreting his ‘American’ music. His band Smutfish, founded in 1999, has built up an extensive body of work since the debut album ‘Lawnmower Mind’ and recorded 5 CDs at various record companies. Through performances at, among others, Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, the Popkomm in Berlin and the Reeperbahn festival in Hamburg, the band has toured a lot through the Netherlands and Europe. Also noteworthy is the tour with Daniel Johnston in 2007 and 2008. In 2015 the release of the album “Trouble” took place at the leading Dutch label Excelsior Recordings. The ensuing tour of film houses made it clear that by adding drawings to the music, the texts were better understood, so an extra dimension to a performance was added.

 – Translation by Google

Feeling Bad Tour 2018

Look out, Europe, Johnny is coming back! This time, he’ll be touring as part of a double bill with the fabulous Dutch musician and visual artist Melle de Boer. (hear his music here and here).They’ll tour the Benelux and UK in January and February.

Melle will perform songs from his new album, “Temporary Bandage,” and Johnny will perform songs from his new album “Twinkle, Twinkle” (to be released in January). They’ll also do a set together, and behind all the music will be images. This show will be unique. Don’t miss it!

Tour poster by Melle de Boer.

Altstadt   Eindhoven, Netherlands Jan 25

Grenswerk   Venlo, Netherlands Jan 26

Paradiso   Amsterdam, Netherlands Jan 27

Running Horse   Nottingham, United Kingdom Jan 28

St. Pancras Old Church  London, United Kingdom Jan 29

Tape  Colwyn Bay, United Kingdom Jan 30 with Anna Coogan

The Greystones   Sheffield, United Kingdom Jan 31

Far From Any Road Festival  Leeds, United Kingdom Feb 1 with Joana Serrat

The Band Room   Farndale, United Kingdom Feb 2

Paradox  Tilburg, Netherlands Feb 3

Rock Lobster City Lodge  Antwerp, Belgium Feb 4

Patronaat   Haarlem, Netherlands Feb 7

Paard   The Hague, Netherlands Feb 8

Worm   Rotterdam, Netherlands FEB 9

Tivoli Vredenburg Cloud 9    Utrecht, Netherlands Feb 10

Kloveniersdoelen   Middelburg, Netherlands Feb 11

 – Courtesy of JohnnyDowd.com

 

If two people mine the same territory long enough, they’ll eventually meet. Johnny Dowd and Melle de Boer have been digging deep into the human soul for a long time. Like Orpheus, they go to the underworld and make beautiful songs about their journeys. Now their journeys are coming together in a collaborative performance.

They will tour the Benelux and the UK as a double bill in January and February 2018. They’ll play their songs, old songs, new songs. It won’t be a sleepy singer-songwriter night. It will be electric, chaotic, hard and ugly, soft and beautiful. They’ll combine their individual stories to provide a new, unforgettable, and unique performance.

They’ll each do a set of their own songs, then together they will perform a set of traditional songs interpreted in an unconventional way. Johnny Dowd will be joined by Mike Edmondson (vocals, guitar), and Melle de Boerwill be joined by Suzanna Ypma (vocals, drums, synthesizer).

They are both releasing new albums. Melle comes to terms with his parents’ separation, and Johnny does his unique take on old American songs. Both albums are traditional, but not corny. Full of electricity and necessity.

 – Sedate Bookings

How I Wonder What You Are

New Album

                                    Samples from the album  here

Red River Valley , that’s the name of the new Johnny Dowd album ‘Twinkle, Twinkle’ that will be in stores on January 12th. According to the press release it is a playful album with recognizable tunes.

More info about the release can be found on ‘s mans website . Dowd is back on track with Melle De Boer at his side. That brings him eight times to the Netherlands, but Belgium this time (for the time being) left. So keep an eye on it.

  – Original article

The twinkle of Johnny Dowd is finished with his seventeenth (!) Solo album.

In his newsletter, the man announced that ‘Twinkle Twinkle’ became the title of the successor of ‘ Execute American Folklore ‘, which was published last year. The album appears on its own Mother Jinx label in December.

Dowd said the following about the development process: “I thought it was going to be my most important inside record, but at some point it would go on and on.”

Then there is an American tour as support act of Pere Ubu before he goes down to Europe. And that all promises to be “a little different”, but more details in that regard are not yet known.

 September 25, 2017                                                                    Patrick Van Gestel
 

Ithaca’s finest singer-songwriter Johnny Dowd has a new record coming up. Twinkle, Twinkle is a collection of public domain songs, It is being mixed and will be released in January.

He will be on tour in the UK and The Netherlands in January and February to promote the release. He will be sharing he bill with Dutch musician Melle de Boer. They named it the Going Down the Road Feeling Bad Tour.
– Original article

Been fun watching the album progress, not to mention Kat Dalton’s photos illustrating that progression. We re-present, in the original order:

Good stuff happening in Dowdsville.

“Twinkle, Twinkle” is finished. I thought it was going to be my most inside record, but at some point it leapt the fence and took on a life of its own. It will be released on my label in January.

All for now.

Johnny’s new album, ”Twinkle, Twinkle,” will be released on January 12, 2018.

From the press release by Del Day (Ark PR):

”Wonderfully playful, yet bursting with creative juices, ’Twinkle, Twinkle’ is an album only Dowd would be brave enough to make. These are tunes we all know—tunes we hum, sing-along to at parties, solid bricks in the pantheon of American song—yet you’d be forgiven for thinking that you are hearing all of them for the first time given Dowd’s startling interpretations. Against a backdrop of scathing synths and menacing beats, tracks like ‘Twinkle, Twinkle’ and ‘House Of The Rising Sun’ adorn entirely different guises. ‘Trouble In Mind,’ originally recorded as a jazz song in 1924, here broods like some kind of long-forgotten Tom Waits song remixed by Burial, whilst ‘St James Infirmary Blues’ plays out as a soundtrack to Dowd’s dark and inquisitive mind.”  

Above is one of the tracks for you to enjoy right now, “Red River Valley.“

The Euro tour starts on January 25. Tour schedule here.

Check out the latest Euro tour dates on the Tours page. Johnny will have his new album, ”Twinkle, Twinkle,” for sale at the shows. It will also be available at this site starting January 12, as well as digitally at all the usual outlets.

A CD release show is scheduled in Ithaca, New York, at The Dock, on February 17. Special guests are Anna Coogan, Kim Sherwood-Caso, and Tzar.

The Band Stops Here

Scenes from Cincinnati:

The obligatory shoe selfie. It’s a rock star thang.

Hanging out in Over-the-Rhine.

Hours to go, John and Mike watch Pere Ubu sound check, then eat at the MOTR Pub and otherwise continue to amuse themselves.

 

Then Johnny Dowd lets the good times roll at The Woodward Theater

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Thanks to friends,fans and Pere Ubu!

 

 

 

 

 

Live @ The Haunt Th 12/21 6pm with the IMOP

                                   ITHACA MUSICIANS OFFICE PARTY

                featuring a jam-packed lineup of Ithaca’s most festive musicians
Beverly Stokes, Bronwen Exter, Fae, Jen Cork, Jennie Lowe, Johnny Dowd, Mary Lorson, Park Doing, Pierce Walsh, Steve Gollnick, Tenzin Chopak, Town Squares, Vee Da Bee, Wingnut, with too many special guests to name!

Co-hosted by Bob Proehl & the Mighty Mickie Quinn

Special appearances by Athena Merlot & Dizzy Discretion from the House of Merlot.

Heart of the Beast with Pere Ubu

 

 

The show was about as well matched with an opening act as you could imagine—the rare appearance in these parts of Johnny Dowd, an authentic outsider voice in his own right, doing his own idiosyncratic  thing.

Raised in Texas and Oklahoma, living for decades in Ithaca, NY, he’s

created a bunch of weird spoken word, warped country, and neo-blues recordings that have lately been accompanied by the incongruous sounds of a drum

machine. Like Jim White (with whom he once formed a band a decade ago, Hellwood), he blends absurdist spoken word poetry and unexpected music for something that like Ubu, is in the tradition of Beat poets, jazz hipsters, and street corner savants.

Rather than being menacing as Thomas was capable of being, Dowd, 69, was goodnatured and laughed along with the absurdity, allowing his guitarist Mike Edmondson to begin with an a cappella Joe Walsh, “Life’s Been Good” (when clearly his life as a rock figure has been something else) before the sudden jolt of “I Crawled Up the Rat’s Ass.”

As in the handmade poetry books he sold on site, he could come up with sharp lines that stood out. He pretended to be a funk god as “The White Dolomite,” and deconstructed “Freddy’s Dead” for his own purposes. He and Edmondson almost seemed more interested in telling the dumb jokes between songs.

They even made fun of the hopelessly dated disco-era drum machine that backed most of the songs, suggesting we “give the drummer some.” But they won over the crowd enough to have them sing along to “I love the bright lights of Washington, DC; I wanna be a star like Conway Twitty.”

He ended the semi-sincere a cappella of Charlie Chaplin’s “Smile,” before rocking out with a version of it, encouraging a gesture that  contrasted mightily with the headliner’s scowl.

 – Oringinal article by Roger Catlin, photos by Richie Downs

 

This slideshow requires JavaScript.

Then it’s the PEre Ubu show and merch sales. Only thing lost on this trip: Johnny’s moustache. It was one snoop too many.

A quick shout out to  Franks Diner, latest of the fine diner finds on the road with Johnny Dowd.

Live @ The Woodward Theater with Pere Ubu

                                                               TONIGHT

Join Johnny and Mike as they open for Pere Ubu at the Woodward Theater

 

 

Touring Vaudville Style with Pere Ubu

 

One pit stop, a Sheetz lunch and an intimate view of the Alleghenies later,we arrived in Pittsburgh at Club Cafe. Dead on time, aka too early,
John and Mike said hello to
Gary,guitarist and old fiend…I mean friend…from Ithaca-Music
Capitol of the World.

 

 

 

John and Mike took advantage of the down time to go over the set.

Then it was time to rock…

 

And having the good fortune to be touring with Pere Ubu, watch them do the same.

 

Johnny says that the difference between an American rock star and a European rock star is you never see an American rock star combing his hair before a gig.

 

Live @Hill Country DC with Pere Ubu

                                          Hill Country Live Presents:

mentalist maverick & alt-everything troubadour has been added to in DC on 11/9 Chocolate-in-your-peanut-butter, son!

Pere Ubu

Pere Ubu’s new album 20 Years In A Montana Missile Silo opens the doors of the avant-garage to reveal the hardworking mechanics hammering away at the

fundamentals of blue-collar rock. A three-guitar revision spans the state of the art for guitar-based rock in the year 2017. Keith Moliné is joined by Cleveland guitar legend Gary Siperko and Kristof Hahn in the now familiar orchestra of analog and digital

synths, clarinet, drums and Thomas’ unquestionably unique vocals.

The touring arm of Pere Ubu will be heading out with the new album; first-off in the USA in November-December, amd with a full European tour and further USA dates in 2018.


Johnny Dowd

“Sometimes music shouldn’t be easy, and instead should be mysterious, idiosyncratic

and the work of a true maverick. So we should welcome the arrival of a new Johnny Dowd album. . . . Never a man to run from the truth, if there was any justice, this guy would be a legend.” – Acoustic Magazine

“Soaked in swirling guitars with extraterrestrial synth sounds throughout Dowd here creates a piece which is on a par with the best of Beck.” – Americana-UK