Live @ de Peppel with Melle de Boer (Family Picnic review by Da Music)

Exclusief in De Peppel: Johnny Dowd! Met zijn nieuwe album Family Picnic op zak tourt hij vanaf april 2019 door Europa. We zijn trots te melden dat de show in De Peppel de ENIGE is in Nederland! Mis het niet!

– Johnny Dowd –
Alternatieve countryzanger Johnny Dowd fascineert fans en critici al sinds zijn eerste album Wrong Side of Memphis in 1997 uitkwam. Met ongeveer één nieuw album per jaar blijft hij zijn eigen draai geven aan de Amerikaanse rootsmuziek. Hij maakt donkere, maar humoristische en catchy songs die doen denken aan Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

– Family Picnic –
Op 1 maart 2019 komt het nieuwe album Family Picnic uit, waarin Dowd terugkeert naar de roots rock arena waar hij ooit mee begon. Dertig jaar lang maakt hij al albums die de trends trotseren; een unieke verzameling werk dat met kop en schouders uitsteekt boven zijn gelauwerde tijdgenoten.

– Johnny Dowd over zijn nieuwe album –
“Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past — my past. It’s kind of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road. Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is). I’m still drawn to the same themes — unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and boom chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like? An Americana classic, if I do say so myself.”
— Johnny Dowd

– Support: Melle de Boer –
Van Melle de Boer is bekend dat hij misschien wel de mooiste liedjes schrijft in Den Haag en zijn sporen lang en breed verdiend heeft met Smutfish/Smetvis en Henk & Melle.

Zaterdag 20 april speel ik in Poppodium de Peppelmet John Dowd en Michael. Ik spit in mijn oude, hervonden liedjes. Ze katapulten me naar een andere periode en daardoor snap ik mijn nu iets beter.

Saturday April 20 I play in Poppodium de Peppel with John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to a different period and that is why I get a little better now.

Melle de Boer

Exclusive in De Peppel: Johnny Dowd! With his new album Family Picnic in his pocket, he will be touring Europe from April 2019. We are proud to announce that the show in De Peppel is the ONLY in the Netherlands! Don’t miss it – Johnny Dowd – Alternative country singer Johnny Dowd has fascinated fans and critics ever since his first album Wrong Side of Memphis was released in 1997. With about one new album a year, he continues to give his own twist to American roots music. He makes dark but humorous and catchy songs that are reminiscent of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart. – Family Picnic – On March 1, 2019, the new album Family Picnic will be released, in which Dowd returns to the roots rock arena he once met began. For thirty years he has been making albums that defy trends; a unique collection of work that stands head and shoulders above his acclaimed contemporaries.- Johnny Dowd about his new album – “Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past – my past It’s child of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is) I’m still drawn to the same themes – unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and tree chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like?

Support: Melle de Boer – Van Melle de Boer is known to have written the most beautiful songs in The Hague and has earned his spurs long and wide with Smutfish / Smetvis and Henk & Melle. Saturday April 20 I will play in Poppodium de Peppelmet John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to another period and that’s why I get a little better now. Saturday April 20 I play at Poppodium de Peppel with John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to a different period and that’s why I get a little better now.
-Melle de Boer

Johnny Dowd – Family Picnic

19 april 2019
Patrick Van Gestel

Mother Jinx Records

De afgelopen paar platen maakte Johnny Dowd het de neutrale luisteraar niet eenvoudig. Met elektronica in combinatie met hyperkinetische gitaren leek hij zijn duivels uit te willen drijven, gezien het in de voorafgaande zeventig jaar met drank, drugs en doodgewone rock-‘n-roll toch niet gelukt was. Of hij dan nu rust gevonden heeft? Wel… niet echt.

Maar hij brengt het wel weer op een iets meer toegankelijke manier. ‘Family Picnic’ is eigenlijk gewoon een … euh, picknick, vergeleken met pakweg ‘Execute American Folklore‘. Maar verwacht je niet aan wonderen. Johnny Dowd is nog altijd voor honderd procent Johnny Dowd. Dat wil zeggen: prachtige eenvoud, maffe teksten en die uit honderden herkenbare drawl, die hem typeert.

En dan zijn er uiteraard die mistroostige teksten, die hij steevast declameert. In de opener Hoodoo kan hij zich nog net inhouden. Daar laat hij zijn gitaar de vrije loop en krijgt de vibrafoon voorrang. Maar dan is er de wals, die het sarcastische The Man Of Your Dreams is, en de prachtige blueskraker Vicksburg, waarin hij de Amerikaanse burgeroorlog op de korrel neemt op zijn eigen unieke manier: dood en verderf, maden en vliegen bevolken een nummer over deze en bij uitbreiding alle oorlogen.

Als je nu denkt dat de elektronica helemaal verdwenen is, heb je het ook mis. Dat was al aan de opener te merken, maar ook aan een song als Shameless. Je vraagt je enkel af of Dowd dit nu doet omdat hij hiermee de volledige controle heeft (en dus geen drummer en bassist nodig heeft). Maar het doet er eigenlijk al lang niet meer toe: dit is gewoon de stijl die Johnny Dowd hanteert en zich helemaal eigen heeft gemaakt. Like it or not. Hij weet die elektronica ook perfect te integreren in zijn gitaarspel. Getuige een nummer als Stuttering Wind.

“I sing songs of lust and depravity / that’s the only kind of songs come out of me” zingt hij in het überironische Thomas Dorsey, waarin hij zijn bewondering voor de desbetreffende gospelzanger de vrije loop laat en dan smeekt: “I wish that satan would let me go”. Maar wat ons betreft mag Dowd gewoon blijven wie hij is: een getikte rockzanger met meer dan één hoek af, die zijn blik op dit leven – Family Picnic, ziet u? – met u deelt.

Het heeft iets kinderlijk eerlijks, dat nieuwe album van Johnny Dowd. En tegelijkertijd ademt het ouderwetse kwaliteit uit, maar dan wel op Dowds eigenzinnige manier.

  – Original article

The last couple of albums Johnny Dowd did not make it easy for the neutral listener. With electronics in combination with hyperkinetic guitars, he seemed to want to cast out his devils, since he had not succeeded in the previous seventy years with alcohol, drugs and normal rock and roll. Whether he has found peace now? Well … not really.

But he does bring it back in a slightly more accessible way. ‘Family Picnic’ is actually just a… er, picnic, compared to, say, ‘ Execute American Folklore ‘. But don’t expect miracles. Johnny Dowd is still one hundred percent Johnny Dowd. That means: beautiful simplicity, silly texts and those from hundreds of recognizable drawl, which typifies him.

And then of course there are those dreary texts, which he invariably declares. In the opener Hoodoo he can just restrain himself. There he lets his guitar run free and the vibraphone is given priority. But then there is the waltz, which is the sarcastic The Man Of Your Dreams , and the beautiful blues cracker Vicksburg , in which he takes the American civil war in his own unique way: death and destruction, maggots and flies populate a song about this and by extension all wars.

If you now think that the electronics have completely disappeared, you are also wrong. You could tell that from the opener, but also from a song like Shameless . You only wonder if Dowd does this now because he has full control (and therefore does not need a drummer and bass player). But it doesn’t really matter for a long time: this is just the style that Johnny Dowd uses and has completely mastered. Like it or not. He also knows how to integrate that electronics perfectly into his guitar playing. Witness a song like Stuttering Wind .

“I sing songs of lust and depravity / that’s the only child or songs come out of me” he sings in überironic Thomas Dorsey , in which he lets his admiration for the gospel singer in question run wild and then begs: “I wish that satan would let me go “. But as far as we are concerned, Dowd can just continue to be who he is: a crazy rock singer with more than one angle, who looks at this life – Family Picnic, you see? – share with you.

It has something childishly honest about it, that new album from Johnny Dowd. And at the same time it exudes old-fashioned quality, but in Dowd’s wayward way.

– translation by Google

Wrapping up the Twinkle Tour

“on the final leg of super fun euro tour–i want to thank all the peeps who came to the shows–it was blast playing for you–also thanks to melle and suze–u were/are incredible–and to joost who kept the whole machine running–and course mike who played like a demon—special thanks to kat dalton–without her there would be no johnny tours or music career–and to to dave hinkle who keeps zolar moving co. going—and to jenifer edmondson-[ace blogger and merch salesman]”

Johnny Dowd

Check out Melle’s blog for his behind the scenes take on the Feeling Bad tour and Johnny Dowd.. You’ll have to scroll to get to the tour,because Melle is a busy,creative guy, so I suggest you read from the top and see what he and Suzanne are up to these days. Here’s some excerpts to whet your appetite:

Temporary Bandage # 29

January 25, 2018

After the uncomfortable handshake, the Americans are in the car. John and Mike. With bags so big that there might be more Americans. It just fits.
I drive a bit. John sees a truck on the way. For piano transport. He knows that moving pianos in the Netherlands is difficult. Those narrow stairs in those high houses. Pianos need to go outside the houses around the houses. Mike knows that Dutch houses sometimes have hooks where they can lift pianos.
I finally know the way again. And bring them to their temporary home. It is a nice house.
In the evening we practice in the attic of their house.
We are going through songs.

Wayfairing Stranger
Wreck on the Highway
Clementine (I think I think the best sentence in a song is)
Worried man blues
Tom Dooley (That sang my father and he taught me guitar)
And another one I now forgotten.
Singing together twinned and everything that goes wrong is much nicer than what sounds good.
On to the Altstad in Eindhoven!

A bit of a cunt photo, but my phone fell out and was not possible again.

johnny1

Temporary Bandage # 34

January 30, 2018

On a sign it says that it is one of the oldest Christian settlements in Europe. It is a beautiful, London church where we play. Out of stock. On a Monday night. That’s because of johnny. Suus and me see them for the first time. Almost all my CDs have been sold afterwards. So many enthusiastic people, that I’m going to think something is wrong. It is a great experience.

IMG_5822

Afterwards the after party in the hotel room of Johnny and Mike.

IMG_5820

Oor and The Independent review Twinkle Twinkle

The older, the crazier? Next year he turns 70, but since he discovered the use of synths, electronics and beats alongside his guitar, a whole new world seems to have opened for the New York singer/guitar player.He lets himself go, wonderfully off-key and against the grain, with songs from among others Jane Taylor (etc)

‘As if Hank Williams is transformed into Captain Beefheart who bought himself a bunch of primitive electronics’ the Independent wrote. We agree. Soon he will be touring with Melle de Boer. Nice couple!

 – Translation by Tamara Veldman via Facebook

 

Feeling Bad tour @ Kloveniersdoelen

Zondag 11 februari staat De Kloveniersdoelen in het teken van Amerikaanse Folk met Johnny Dowd en Melle de Boer. Johnny Dowd wordt één van de laatste echte Amerikaanse folkartiesten genoemd. Hoewel het moeilijk is een label op zijn muziek te plakken, wordt hij vaak vergeleken met Tom Waits, Nick Cave and the Bad Seeds en Captain Beefheart. Melle de Boer heeft de Amerikaanse countrystijl geadopteerd en er zijn eigen draai aan gegeven. Hier begon hij al mee in 1999 met zijn toenmalige band Smutfish. De Boer zal in 2018 een nieuw album uitbrengen. De muziek van beide heren staat bekend als diep emotioneel, zwartgallig en experimenteel. Het beloofd een heftig middagje te worden in Middelburg!

 – Original site

Sunday, February 11, De Kloveniersdoelen is dominated by American Folk with Johnny Dowd and Melle de Boer . Johnny Dowd is known as one of the last real American folk artists. Although it is difficult to stick a label to his music, he is often compared to Tom Waits, Nick Cave and the Bad Seeds and Captain Beefheart. Melle de Boer has adopted the American country style and has given it its own twist. Here he started in 1999 with his former band Smutfish. De Boer will release a new album in 2018. The music of both men is known as deeply emotional, bilious and experimental. It promises to be a violent afternoon in Middelburg!

 – Translation by Google

*************************************************************************************************

Johnny Dowd en Melle de Boer spelen op zondag 11 februari 2018 een concert in de Kloveniersdoelen. Amerikaanse traditionals: Johnny en Melle zullen ze bijna onherkenbaar brengen. Niet oubollig, maar zoals ze nu moeten klinken, actueel, vol orpziel, elektriciteit en noodzakelijkheid. Tickets: €12,-

Als twee mensen lang genoeg graven komen ze elkaar uiteindelijk tegen. Johnny Dowd en Melle de Boer graven al jaren tunnels in de menselijke ziel. Als Orpheusen dalen ze af in de onderwereld en nemen met gevaar voor eigen leven de mooiste dingen mee naar boven. Nu komen die tunnels samen.

Johnny Dowd

Johny Dowd wordt al tijden een van de laatst overgebleven échte folk-originals genoemd. ‘Dowd is misschien niet naar de vorm, maar wel naar de geest een late volgeling van de vooroorlogse blueszangers’ NRC 2001. Johnny Dowd (geboren 29 maart 1948 in Fort Worth, Texas) is een Amerikaanse alt country musicus uit Ithaca, New York. Typisch voor zijn stijl zijn experimentele, luidruchtige pauzes in zijn liedjes en sterke gotische (in de zin van duistere en sombere) elementen in de liedjes en in de muziek. Er is ook een sterke onderstroom van zwarte humor en het absurde in zijn werk. Als singer-songwriter wordt zijn muziek vergeleken met de muziek van Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

Melle de Boer

Vanaf 2001 is Melle bezig met het duiden van zijn ‘Amerikaanse’ muziek. Zijn band Smutfish, opgericht in 1999, heeft sinds het debuutalbum ‘Lawnmower Mind’ een omvangrijk oeuvre opgebouwd en bij verschillende platenmaatschappijen 5 cd’s opgenomen. Door optredens op onder andere Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, de Popkomm in Berlijn en het Reeperbahn festival in Hamburg, heeft de band veel getourd door Nederland en Europa. Ook noemenswaardig is de tour met Daniel Johnston in 2007 en 2008. In 2015 vond de release van het album “Trouble” plaats bij het toonaangevende Nederlandse label Excelsior Recordings. Melle brengt begin 2018 een nieuw solo-album uit.

Kaarten: € 12,- (te koop in boekhandel de Drvkkery en online via www.drukkerijmiddelburg.nl/tickets)

 – Original site

Johnny Dowd and Melle de Boer will perform a concert in the Kloveniersdoelen on Sunday 11 February 2018. American traditionals: Johnny and Melle will bring them almost unrecognizable. Not quaint, but as they should sound now, current, full of soul, electricity and necessity. Tickets: € 12, –

When two people dig long enough, they eventually meet each other. Johnny Dowd and Melle de Boer have been digging tunnels in the human soul for years. As Orpheusen they descend into the underworld and with danger to their own lives bring out the most beautiful things. Now those tunnels come together.

Johnny Dowd

Johny Dowd has been known as one of the last remaining real folk-originals. ‘Dowd may not be in the form, but in spirit a late follower of the pre-war blues singers’ NRC 2001. Johnny Dowd (born March 29, 1948 in Fort Worth, Texas) is an American alto country musician from Ithaca, New York. Typical for his style are experimental, noisy pauses in his songs and strong gothic (in the sense of dark and sombre) elements in the songs and in music. There is also a strong undercurrent of black humor and the absurdity in his work. As a singer-songwriter his music is compared with the music of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart.

Melle de Boer

Since 2001 Melle has been busy interpreting his ‘American’ music. His band Smutfish, founded in 1999, has built up an extensive body of work since the debut album ‘Lawnmower Mind’ and recorded 5 CDs at various record companies. Through performances at, among others, Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, the Popkomm in Berlin and the Reeperbahn festival in Hamburg, the band has toured a lot through the Netherlands and Europe. Also noteworthy is the tour with Daniel Johnston in 2007 and 2008. In 2015 the release of the album “Trouble” took place at the leading Dutch label Excelsior Recordings. Melle will release a new solo album in early 2018.

 – Translation by Google

************************************************************************************************

Johnny Dowd en Melle de Boer vormen een winnende combinatie

Als Melle de Boer en Johnny Dowd het podium van de kleine zaal betreden, hebben ze pas twee keer eerder samengespeeld op hun Going Down the Road Feeling Bad Tour. Ze vormen samen een gelegenheidscombinatie, maar wel een winnende. Uiteraard is de dwarse Amerikaan Dowd het hoofdprogramma en De Boer zijn support, maar aan het einde van de show gaan ze samen enkele traditionals zingen zoals Dowd die onlangs uitbracht op zijn album Twinkle, Twinkle. Verwacht het onverwachte, we kennen die Dowd zo langzamerhand wel. Niets zal zijn zoals het lijkt op papier.

Johnny Dowd and Melle de Boer are a winning combination

When Melle de Boer and Johnny Dowd entered the stage of the small hall  January 27, they have only played together twice before on their Going Down the Road Feeling Bad Tour. Together they form an occasional combination, but a winning one. Obviously, Dowd, the cross-country American, is the main program and De Boer is supporting, but at the end of the show they are going to sing some traditional songs like Dowd recently released on his album Twinkle, Twinkle. Expect the unexpected, we know that Dowd slowly. Nothing will be as it appears on paper.

Striking duo with double bill
When Sugar Mountain Melle de Boer speaks for some additional explanation, he has just finished his first joint show with Johnny Dowd. That took place in Altstadt in Eindhoven ‘Rock City’. “That was great,” he still enjoys. “It was the first time there for me.” What do we have to imagine at these duo shows? The combination of ‘Melle the easy’ and ‘Johnny the difficult’ alone is remarkable enough. And then we are not talking about their music, but rather about their reputations on the human level. How do those two come together, apart from the fact that Melle designed the artwork for Johnny’s previous album Execute American Folklore?

Experimental folk turned inside out
Before we let Melle answer that question, we go back to Monday, December 4, when colleague singer-songwriter Jim White performed at the same location. In one of his stories that evening, he said that his career and that of Johnny Dowd, whom he admired, always went more or less parallel. They both made their debut about the end of the nineties with a similarly turned-out experimental folk repertoire. When, in that period, after his own show at SXSW in Austin, Texas, he hurried to Dowd’s show and afterwards agreed to address him, he got the wind from the front. ‘Oh you’re that dude who is imitating me?’ He spoke viciously. At least it does not matter that Dowd is a difficult person. Or not?

Not difficult, but a strong appearance
Melle says that image laughing at: “No, he is not a difficult man to work with. But of course he has a very strong appearance. “The joint part of the show with squeaky and creaking electronic performances of well-known folk songs has not been studied before. “I’m not really into the rehearsal space, honestly,” Melle admits from whom the idea for this double bill comes. Let us tell you now how this went, and where the guts came from to ask the question. Melle stays very calm. “I just asked him if we could play together. He then replied: “That would be more fun than a barrel or monkeys.” I had to let those words work on me. Then I understood that that is his expression to say that it was good.”

For daredevils
Prepare yourself for the craziest. Some of those traditionals have been put in an absolutely unrecognizable jacket. It forms almost food for a fun pop quiz. In reality it is about modern interpretations of someone who understands the folk idiom better than anyone else. Melle de Boer happily assists Johnny Dowd on his quest for the ultimate renditions. That requires ears that can take a beating. But that is not asking too much? Not for purists. For daredevils!

Text by: Robbert Tilli

 – translation by Google

Feeling Bad Tour @ Worm Feb. 9

 

Johnny Dowd (US) + Melle de Boer

 

 

Language is a subject of constant debate in The Avantgardistic State. What is it best used for, and how? Here we have two exponents who take this linguistic to-and-fro down a country path [sic]. Expect a combination of Dutch and American grassroots music at its most fundamental.

Melle de Boer
Melle de Boer, known for his act Smutfish and his love of the American folk tradition addresses the idea that Dutch acts need to sing in English to be “successful”. Through his love of the American song tradition. De Boer will be joined by Suzanne Ypma.

Johnny Dowd
Johnny Dowd is an American alt country musician from Ithaca, New York. Expect songs full of experimental, noisy breaks with a strong int of the American Gothic and black humour. Many have compared his music to that of Tom Waits and Captain Beefheart. Dowd will be joined by guitarist Mike Edmondson.

 – Original site

Going down the road feeling bad | Johnny Dowd & Melle de Boer

Johnny Dowd and Melle de Boer travel through the Netherlands as a double bill. Their Going Down the Road Feeling Bad tour marks the occasion of the release of their new albums. Dowd and The Boer play their own songs and, in the collaborative part of the show, perform their joint, unconventional take on American traditional music.

Artist and musician Melle de Boer is known as the lead singer of his band Smutfish. Their 2003 debut record Lawnmower Mind is widely regarded as the founding album of Dutch ‘country noir’. American musician Johnny Dowd lives and breathes American blues, folk and country music, reinterpreting their traditions in his own experimental and darkly humorous way. Dowd and De Boer both have a knack for the eclectic. Don’t expect a sleepy singer songwriter night: their songs are beautiful, urgent, chaotic, loud, noisy, soothing, and above all, unforgettable.