Live @ The Dock Sat. 2/17 8pm

AND a guitarist named Mike !

 – Facebook Event

Johnny Dowd will celebrate the release of his new record Twinkle, Twinkle (out on January 12th) with a belated hometown show @ The Dock in Ithaca, NY on February 17th. Full band show with Michael Edmondson, Brian Wilson, Michael Stark, Kim Sherwood Caso, and Anna Coogan, with Tzar as the support act. The album is a collection of radically rearranged public domain songs. He has put up a stream of Red River Valley on his website

 – Original article

 

 

Feeling Bad tour @ Kloveniersdoelen Feb. 11

Zondag 11 februari staat De Kloveniersdoelen in het teken van Amerikaanse Folk met Johnny Dowd en Melle de Boer. Johnny Dowd wordt één van de laatste echte Amerikaanse folkartiesten genoemd. Hoewel het moeilijk is een label op zijn muziek te plakken, wordt hij vaak vergeleken met Tom Waits, Nick Cave and the Bad Seeds en Captain Beefheart. Melle de Boer heeft de Amerikaanse countrystijl geadopteerd en er zijn eigen draai aan gegeven. Hier begon hij al mee in 1999 met zijn toenmalige band Smutfish. De Boer zal in 2018 een nieuw album uitbrengen. De muziek van beide heren staat bekend als diep emotioneel, zwartgallig en experimenteel. Het beloofd een heftig middagje te worden in Middelburg!

 – Original site

Sunday, February 11, De Kloveniersdoelen is dominated by American Folk with Johnny Dowd and Melle de Boer . Johnny Dowd is known as one of the last real American folk artists. Although it is difficult to stick a label to his music, he is often compared to Tom Waits, Nick Cave and the Bad Seeds and Captain Beefheart. Melle de Boer has adopted the American country style and has given it its own twist. Here he started in 1999 with his former band Smutfish. De Boer will release a new album in 2018. The music of both men is known as deeply emotional, bilious and experimental. It promises to be a violent afternoon in Middelburg!

 – Translation by Google

*************************************************************************************************

Johnny Dowd en Melle de Boer spelen op zondag 11 februari 2018 een concert in de Kloveniersdoelen. Amerikaanse traditionals: Johnny en Melle zullen ze bijna onherkenbaar brengen. Niet oubollig, maar zoals ze nu moeten klinken, actueel, vol orpziel, elektriciteit en noodzakelijkheid. Tickets: €12,-

Als twee mensen lang genoeg graven komen ze elkaar uiteindelijk tegen. Johnny Dowd en Melle de Boer graven al jaren tunnels in de menselijke ziel. Als Orpheusen dalen ze af in de onderwereld en nemen met gevaar voor eigen leven de mooiste dingen mee naar boven. Nu komen die tunnels samen.

Johnny Dowd

Johny Dowd wordt al tijden een van de laatst overgebleven échte folk-originals genoemd. ‘Dowd is misschien niet naar de vorm, maar wel naar de geest een late volgeling van de vooroorlogse blueszangers’ NRC 2001. Johnny Dowd (geboren 29 maart 1948 in Fort Worth, Texas) is een Amerikaanse alt country musicus uit Ithaca, New York. Typisch voor zijn stijl zijn experimentele, luidruchtige pauzes in zijn liedjes en sterke gotische (in de zin van duistere en sombere) elementen in de liedjes en in de muziek. Er is ook een sterke onderstroom van zwarte humor en het absurde in zijn werk. Als singer-songwriter wordt zijn muziek vergeleken met de muziek van Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

Melle de Boer

Vanaf 2001 is Melle bezig met het duiden van zijn ‘Amerikaanse’ muziek. Zijn band Smutfish, opgericht in 1999, heeft sinds het debuutalbum ‘Lawnmower Mind’ een omvangrijk oeuvre opgebouwd en bij verschillende platenmaatschappijen 5 cd’s opgenomen. Door optredens op onder andere Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, de Popkomm in Berlijn en het Reeperbahn festival in Hamburg, heeft de band veel getourd door Nederland en Europa. Ook noemenswaardig is de tour met Daniel Johnston in 2007 en 2008. In 2015 vond de release van het album “Trouble” plaats bij het toonaangevende Nederlandse label Excelsior Recordings. Melle brengt begin 2018 een nieuw solo-album uit.

Kaarten: € 12,- (te koop in boekhandel de Drvkkery en online via www.drukkerijmiddelburg.nl/tickets)

 – Original site

Johnny Dowd and Melle de Boer will perform a concert in the Kloveniersdoelen on Sunday 11 February 2018. American traditionals: Johnny and Melle will bring them almost unrecognizable. Not quaint, but as they should sound now, current, full of soul, electricity and necessity. Tickets: € 12, –

When two people dig long enough, they eventually meet each other. Johnny Dowd and Melle de Boer have been digging tunnels in the human soul for years. As Orpheusen they descend into the underworld and with danger to their own lives bring out the most beautiful things. Now those tunnels come together.

Johnny Dowd

Johny Dowd has been known as one of the last remaining real folk-originals. ‘Dowd may not be in the form, but in spirit a late follower of the pre-war blues singers’ NRC 2001. Johnny Dowd (born March 29, 1948 in Fort Worth, Texas) is an American alto country musician from Ithaca, New York. Typical for his style are experimental, noisy pauses in his songs and strong gothic (in the sense of dark and sombre) elements in the songs and in music. There is also a strong undercurrent of black humor and the absurdity in his work. As a singer-songwriter his music is compared with the music of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart.

Melle de Boer

Since 2001 Melle has been busy interpreting his ‘American’ music. His band Smutfish, founded in 1999, has built up an extensive body of work since the debut album ‘Lawnmower Mind’ and recorded 5 CDs at various record companies. Through performances at, among others, Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, the Popkomm in Berlin and the Reeperbahn festival in Hamburg, the band has toured a lot through the Netherlands and Europe. Also noteworthy is the tour with Daniel Johnston in 2007 and 2008. In 2015 the release of the album “Trouble” took place at the leading Dutch label Excelsior Recordings. Melle will release a new solo album in early 2018.

 – Translation by Google

************************************************************************************************

Johnny Dowd en Melle de Boer vormen een winnende combinatie

Als Melle de Boer en Johnny Dowd het podium van de kleine zaal betreden, hebben ze pas twee keer eerder samengespeeld op hun Going Down the Road Feeling Bad Tour. Ze vormen samen een gelegenheidscombinatie, maar wel een winnende. Uiteraard is de dwarse Amerikaan Dowd het hoofdprogramma en De Boer zijn support, maar aan het einde van de show gaan ze samen enkele traditionals zingen zoals Dowd die onlangs uitbracht op zijn album Twinkle, Twinkle. Verwacht het onverwachte, we kennen die Dowd zo langzamerhand wel. Niets zal zijn zoals het lijkt op papier.

Johnny Dowd and Melle de Boer are a winning combination

When Melle de Boer and Johnny Dowd entered the stage of the small hall  January 27, they have only played together twice before on their Going Down the Road Feeling Bad Tour. Together they form an occasional combination, but a winning one. Obviously, Dowd, the cross-country American, is the main program and De Boer is supporting, but at the end of the show they are going to sing some traditional songs like Dowd recently released on his album Twinkle, Twinkle. Expect the unexpected, we know that Dowd slowly. Nothing will be as it appears on paper.

Striking duo with double bill
When Sugar Mountain Melle de Boer speaks for some additional explanation, he has just finished his first joint show with Johnny Dowd. That took place in Altstadt in Eindhoven ‘Rock City’. “That was great,” he still enjoys. “It was the first time there for me.” What do we have to imagine at these duo shows? The combination of ‘Melle the easy’ and ‘Johnny the difficult’ alone is remarkable enough. And then we are not talking about their music, but rather about their reputations on the human level. How do those two come together, apart from the fact that Melle designed the artwork for Johnny’s previous album Execute American Folklore?

Experimental folk turned inside out
Before we let Melle answer that question, we go back to Monday, December 4, when colleague singer-songwriter Jim White performed at the same location. In one of his stories that evening, he said that his career and that of Johnny Dowd, whom he admired, always went more or less parallel. They both made their debut about the end of the nineties with a similarly turned-out experimental folk repertoire. When, in that period, after his own show at SXSW in Austin, Texas, he hurried to Dowd’s show and afterwards agreed to address him, he got the wind from the front. ‘Oh you’re that dude who is imitating me?’ He spoke viciously. At least it does not matter that Dowd is a difficult person. Or not?

Not difficult, but a strong appearance
Melle says that image laughing at: “No, he is not a difficult man to work with. But of course he has a very strong appearance. “The joint part of the show with squeaky and creaking electronic performances of well-known folk songs has not been studied before. “I’m not really into the rehearsal space, honestly,” Melle admits from whom the idea for this double bill comes. Let us tell you now how this went, and where the guts came from to ask the question. Melle stays very calm. “I just asked him if we could play together. He then replied: “That would be more fun than a barrel or monkeys.” I had to let those words work on me. Then I understood that that is his expression to say that it was good.”

For daredevils
Prepare yourself for the craziest. Some of those traditionals have been put in an absolutely unrecognizable jacket. It forms almost food for a fun pop quiz. In reality it is about modern interpretations of someone who understands the folk idiom better than anyone else. Melle de Boer happily assists Johnny Dowd on his quest for the ultimate renditions. That requires ears that can take a beating. But that is not asking too much? Not for purists. For daredevils!

Text by: Robbert Tilli

 – translation by Google

Feeling Bad Tour @ Cloud Nine Feb. 10

 

 

Twee gelijkgestemde zielen bundelen hun krachten in de ‘Going down the road feeling bad’-tournee! Beeldend kunstenaar/muzikant Melle de Boer is frontman van de band Smutfish – hun debuutalbum Lawnmower Mind (2003), vol melancholisch existentialisme, geldt als grondlegger van de Nederlandse ‘country noir’. De Amerikaanse singer-songwriter Johnny Dowd put voor zijn alt.country uit dezelfde donkere bron als De Boer – niet voor niets wordt hij vergeleken met Nick Cave, Tom Waits en Captain Beefheart. Dowd komt in december 2017 met een nieuw album vol interpretaties van Amerikaanse folk klassiekers. De traditionele liedjes worden precies zoals ze horen te klinken gebracht door Dowd en De Boer gebracht: vol met ziel, actualiteit en elektriciteit. Verwacht geen slaperige singer-songwriteravond, maar een concert vol contrasten!

 

Facebook event

– Original site

Two like-minded souls join forces in the ‘Going down the road feeling bath’ tour! Visual artist / musician Melle de Boer is frontman of the band Smutfish – their debut album Lawnmower Mind (2003), full of melancholic existentialism, is the founder of the Dutch ‘country noir’.The American singer-songwriter Johnny Dowd draws for his alt.country from the same dark source as De Boer – not for nothing he is compared to Nick Cave, Tom Waits and Captain Beefheart. Dowd arrives in December 2017 with a new album full of interpretations of American folk classics. The traditional songs are brought exactly as they should be brought by Dowd and De Boer: full of soul, current and electricity. Do not expect a sleepy singer-songwriter’s evening, but a concert full of contrasts!

Feeling Bad Tour @ Het Paard Feb. 8

Going Down The Road Feeling Bad Tour

Johnny Dowd en onze eigen Haagse Melle de Boer presenteren allebei een nieuw album en touren door Nederland! Ze spelen oude liedjes en nieuwe liedjes. Dit is niet je typisch singer-songwriter avondje. De beide heren brengen songs waarbij een akoestische sound gemixt wordt met elektronica en een avond waar een schreeuwend hard chaotisch geheel afgewisseld wordt met fluweel zacht en adembenemend breekbaar. Alleen en samen. Ze combineren hun volstrekt eigen werelden om een onvergetelijk, maar vooral unieke avond te brengen.

Johnny Dowd komt in december 2017 met een nieuwe plaat vol interpretaties van Amerikaanse folk klassiekers als “Going Down The Road”, “ST James Infirmary” en “Oh My Darling Clementine”. Deze traditionele liedjes worden bijna onherkenbaar worden uitgevoerd op dit album. In 218 brengt Melle de boer een solo album uit, compleet opgenomen op zijn zolder.

 – Original site

Johnny Dowd and our own Hague Melle de Boer both present a new album and tour through the Netherlands! They play old songs and new songs. This is not your typical singer-songwriter night. Both gentlemen bring songs in which an acoustic sound is mixed with electronics and an evening where a screaming, hard chaotic interspersed with velvet soft and breathtakingly fragile. Alone and together. They combine their completely unique worlds to bring an unforgettable, but especially unique, evening.

Johnny Dowd arrives in January 2018 with a new album full of interpretations of American folk classics like “Going Down The Road”, “ST James Infirmary” and “Oh My Darling Clementine”.These traditional songs are performed almost unrecognizable on this album. In 2018 Melle brings the farmer a solo album, completely recorded in his attic.

 – Translation by Google

 

Feeling Bad Tour @ Patronaat Feb. 7

Johnny Dowd (USA) + Melle de Boer - Going Down the Road Feeling Bad Tour

Als twee mensen lang genoeg graven komen ze elkaar uiteindelijk tegen. Johnny Dowd en Melle de Boer graven al jaren tunnels in de menselijke ziel. Als Orpheusen dalen ze af in de onderwereld en nemen met gevaar voor eigen leven de mooiste dingen mee naar boven. Nu komen die tunnels samen.
December 2017 komt Johnny Dowd uit met een album met zijn interpretaties van Amerikaanse Folk klassiekers. Liedjes als: Going Down the Road, St. James Infirmary, Tom Dooley, Oh my Darling Clementine.
Het zijn Traditionals, de basis van de Amerikaanse muziek. Johnny en Melle zullen ze bijna onherkenbaar brengen. Niet oubollig, maar zoals ze nu moeten klinken, actueel, vol ziel, elektriciteit en noodzakelijkheid. Ze spiegelen een directe reactie op de huidige Amerikaanse samenleving, met alle spanningen en onzekerheden die daarbij denkbaar zijn.
Melle de Boer brengt begin 2018 een album uit. Een solo album heel dichtbij zichzelf. Dit album wordt opgenomen op zijn zolder. Eenzelfde zolder als waarnaar de vader van Melle vertrok na zijn scheiding. Op die zolder wonen spoken. Spoken die liedjes fluisteren.

Johnny en Melle gaan touren door Nederland. Ze spelen hun liedjes. Oude liedjes, nieuwe liedjes. Geen suf singer-songwriter avondje maar elektrisch, chaotisch, hard en lelijk, zacht en mooi. Alleen en samen. Ze combineren hun volstrekt eigen werelden om een onvergetelijk, maar vooral uniek optreden te verzorgen.

Johnny neemt zijn gitarist Mike Edmondson mee. Hij zorgt voor een gedegen slaggitaar waar Johnny al zijn gekte en chaos in kwijt kan. Mike zingt ook mee.
Melle wordt bijgestaan door Suzanne Ypma. Zij heeft samen met Melle zijn nieuwe album opgenomen. Suzanne is van de elektropop. De synthesizer heeft een belangrijke rol in het nieuwe album.

JOHNNY DOWD
Johnny Dowd wordt al tijden een van de laatst overgebleven échte folk originals genoemd. ‘Dowd is misschien niet naar de vorm, maar wel naar de geest een late volgeling van de vooroorlogse blueszangers’ NRC 2001.
Johnny Dowd (geboren 29 maart 1948 in Fort Worth, Texas) is een Amerikaanse alt country musicus uit Ithaca, New York. Typisch voor zijn stijl zijn experimentele, luidruchtige pauzes in zijn liedjes en sterke gotische (in de zin van duistere en sombere) elementen in de liedjes en in de muziek. Er is ook een sterke onderstroom van zwarte humor en het absurde in zijn werk. Als singer-songwriter wordt zijn muziek vergeleken met de muziek van Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

MELLE DE BOER
Vanaf 2001 is Melle bezig met het duiden van zijn ‘Amerikaanse’ muziek.
Zijn band Smutfish, opgericht in 1999, heeft sinds het debuutalbum ‘Lawnmower Mind’ een omvangrijk oeuvre opgebouwd en bij verschillende platenmaatschappijen 5 cd’s opgenomen.
Door optredens op onder andere Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, de Popkomm in Berlijn en het Reeperbahn festival in Hamburg, heeft de band veel getourd door Nederland en Europa. Ook noemenswaardig is de tour met Daniel Johnston in 2007 en 2008.
In 2015 vond de release van het album “Trouble” plaats bij het toonaangevende Nederlandse label Excelsior Recordings. De daaruitvolgende tour langs filmhuizen maakte duidelijk dat door tekeningen toe te voegen aan de muziek, de teksten beter begrepen werden, zodoende werd er een extra dimensie aan een optreden toegevoegd.

Waarom zingen Nederlanders zo vaak in het Engels? In 2016 vertaalden Nederlandse schrijvers als Leon Verdonschot, Levi Weemoedt, Maartje Wortel, Ingmar Heytze, Freek de Jonge Liedjes van Melle de Boer naar het Nederlands. Dit gaf inzichten in de keuze voor de Engelse taal als voertaal voor zijn liedjes.
Dit keer verbindt Melle zijn optredens direct met de bron. Namelijk de Amerikaanse folk.

Bijzonder avondje, zoveel mag nu al duidelijk zijn!

Feeling Bad Tour @ Rock Lobster 2/4

 

If you wonder whether you should attend tonight’s show at Rock Lobster, here are a few reviews from the tour so far to encourage you…

(And check out Melle’s ongoing report of life on the inside)

Anna Coogan presents The Blood of a Poet + Johnny Dowd and Melle De Boer – Live At TAPE

Secret Meeting score: 80

by Phil Scarisbrick

TAPE is community arts project based in Old Colwyn, Colwyn Bay. It is a fantastic initiative to help creative local people in music and film get their projects made. Tonight though, their venue was the location for an intriguing concert, quite unlike anything I’d experienced before. For starters, we would be viewing tonight’s acts from the comfort of red leather sofas. There was no bar selling over-priced warm lager and no security to rub you down on entry. We took our seats at 7pm for the first act.

Anne Coogan is an American singer-songwriter with several studio albums under her belt. Here though, she is performing a soundtrack she composed for Jean Cocteau’s 1930 debut film, Le sang d’un Poete (The Blood of a Poet). Armed with a Fender Stratocaster, a pair of Fender amps, a tambourine and an array of guitar effects pedals, she provided the atmosphere for this avant-garde masterpiece. With a powerful sense of dread, soaring yet jarring melodies and hints of French nursery rhyme Frere Jacques, Coogan was able to create an emotional backbone to Cocteau’s stunning black and white visuals. It was a truly captivating experience.

Following a short break, the cinema screen was put away and Dutch singer/songwriter Melle De Boer took to the stage. Backed by multi-instrumentalist Suzanne Ypma, he sat cross-legged on the floor and sang his opening number, evoking Harvest-era Neil Young with his fragile vocal delivery. Now standing, the duo moved through tracks from De Boer’s latest album Temporary Bandage. This included Roof Above My Head – an Eels-tinged, synth –led tune – and Crow, a song De Boer said was about “how I killed my mother”. The music is pure Americana, with touches of Woody Guthrie and Son House, and more recently Alabama Shakes. The two voices meld together in a way that evokes Johnny Cash and June Carter to make this a thoroughly enjoyable set.

Final song Hold On builds to a huge crescendo and is the nearest thing to a ‘sing-a-long’ moment. Just before the song’s climax, the pair are joined by Johnny Dowd, Anne Coogan and a guitarist named Mike. They then took over the stage seamlessly as Melle and Suzanne left.

Dowd set the tone by announcing “We’re going to play some classic American tunes because, well fuck it, I love America. I know we’ve got our problems but who doesn’t?” before ripping into a powerful cover of blues standard, St. James Infirmary, with Coogan taking the initial lead vocals. They followed this up with a track that they announced they’d written in their hotel room before the gig entitled I Ate Colwyn Bay for Lunch. Sounding like Pete Seeger being backed by the White Stripes on a North Walian jaunt, with its chorus proclaiming – ‘I love the bright lights of Colwyn Bay/I want to be a star like Conway Twitty’ – a nod to the county of Conwy in which Colwyn Bay is situated.

Though much of the set was made up of covers, Dowd confidently owned them through his performance. His vocal delivery is sharp and every syllable sounds like a proclamation. I mentioned Pete Seeger earlier and there is a definite cross over in delivery style, but Dowd sounds like nobody but himself. I have read comparisons to Tom Waits, particularly the dark humour which tinges both his music and between-song chat, but his guitar work is pure Marc Ribot (Waits’ collaborator from 1985’s Rain Dogs right through to 2011’s Bad As Me). With its jarring, angular sounds, it almost ignores everything that is going on around it and occupies a space all of its own. It shouldn’t work, but somehow it does to great effect.

The final song of their main set was Charlie Chaplin’s Smile. Coogan takes the opening verse, singing beautifully over sparse backing before kicking in and Dowd taking the lead sounding every bit as fun and raucous as Sid Vicious’ version of My Way. Melle and Suzanne then came back on for a final run through more American classics before closing on The Cuckoo. This final section was like an old-style musical review, basically a big jam with great musicians having great fun.

Though this music was tinged with elements of France, The Netherlands and Britain, it was pure Americana. Going into the event with no preconceptions other than a few Johnny Dowd songs I’d heard, I was mightily impressed with all that was on offer. If any or all of these acts are in a town near you, go and enjoy some fine musicians, making Americana great again.

 – Original Site

St. Pancras Old Church show

Crazy Crazy Nights

  • By Ernie Goggins  January 30th, 2018

I got my first gig of the year under my belt last night. I enjoyed it greatly, but I think it is safe to say that I’m unlikely to see anything quite like it again this year.

The venue was St. Pancras Old Church, and the headliner was Johnny Dowd. Support came from the Dutch duo of Melle de Boer and Suzanne Ypma (formerly of Smutfish and Woof Woof Ridicule respectively – no, that’s really true).

They were promoting Melle’s new album “Temporary Bandage”, from which the first track below comes. They reminded me quite a bit of our old pal from over the German border, Dad Horse Experience. Like Dad, there were a couple of songs about matricide, alongside more surreal ones about – for example – an abandoned smile that wrote a letter to its mother who drove over in a Lincoln Continental to rescue it.

Then we had Johnny himself, ably accompanied by Mike Edmondson on guitar. The first half of the set was what we had come for – mostly discordant blues riffs with Johnny hollering things like “Hotpants! I wanna get spanked!” over the top.

That part of the evening came to a close with an Oi! version of Judy Garland’s “Smile”, which one might charitably call a brave experiment that doesn’t merit repeating. Johnny then brought Melle and Suzanne back on stage to join him and, for the rest of the evening, we were treated to a set of American folk and country standards. Think Bruce Springsteen’s “Seeger Sessions” but with Bruce replaced by the crazy old man who stands at bus stops shouting at cars. “Tom Dooley” will never quite be the same again.You had to be there really. And I’m very glad I was.

Demons” – Melle De Boer

Betty” – Johnny Dowd

A World Without Me” – Johnny Dowd

 

 

Feeling Bad Tour @ The Far from Any Road Festival 2/1

 

JOHNNY DOWD’s “Twinkle, Twinkle” is the Uncut Magazine Americana album of the month! Johnny along with Melle De Boer and new Loose Musicsigning Joana Serrat will open Ffar Festival on Thurs 1st Feb at Brudenell Social Club, Leeds.

If two people mine the same territory long enough, they’ll eventually meet. Johnny Dowd and Melle de Boer have been digging deep into the human soul for a long time. Like Orpheus, they go to the underworld and make beautiful songs about their journeys. Now their journeys are coming together in a collaborative performance.

Johnny will be joined by Mike Edmondson (vocals, guitar), and Melle will be joined by Suzanna Ypma (vocals, drums, synthesizer). They’ll each do a set of their own songs, then together they will perform a set of traditional songs interpreted in an unconventional way. Behind the music will be visuals—drawings, photos. It won’t be a sleepy singer-songwriter night. It will be electric, chaotic, hard and ugly, soft and beautiful. They’ll combine their individual stories to provide a new, unforgettable, and unique performance.

They are both releasing new albums. Melle comes to terms with his parents’ separation, and Johnny does his unique take on old American songs. Both albums are traditional, but not corny. Full of electricity and necessity.

Special guest support from new Loose Music signing Joana Serrat
“like Mazzy Star guesting on an early Neil Young demo” – MOJO
“An amazing artist – an astonishing voice” – Lauren Laverne – BBC Radio 6 Music Recommends

Feeling Bad Tour with Anna Coogan @ Tape 1/30

 

Definitely an evening not to miss!

Anna Coogan will perform her brilliant live soundtrack to The Blood of a Poet (1932) as part of her European tour. Tape Doors at 6.30pm performance at 7pm prompt.

Following the screening there will be a short interval followed by live performances from Melle de Boer and Johnny Dowd as part of their Going Down the Road Feeling Bad, European Tour.

Anna Coogan 2016

Anna Coogan is returning to TAPE this month with a new project and special guests for a one-off performance.

The prolific US indie songstress is following up her visit to the Old Colwyn venue last October – when she showcased her fuzzy, electric wah-wah operatic rock of her new album, The Lonely Cry Of Space & Time – with a brilliant new soundtrack for the 1932 avant garde Jean Cocteau film, The Blood of a Poet, performed live.

Experimental, noisy country musician Johnny Dowd – who, like Coogan, hails from Ithaca in the state of New York – and who has recently been awarded Uncut’s Americana album of the month for his new release Twinkle Twinkle and cult Dutch singer Melle de Boer, are appearing as part of their Going Down the Road Feeling Bad joint European tour and will be providing interval entertainment.

Join Coogan, Dowd and de Boer at TAPE on Tuesday, January 30 at 6.30pm.

Tickets are £8.78 and are available from the venue or by visiting eventbrite.co.uk

 – Original source

No Depression  interview with Anna:

How would you describe the impact of your collaborations?

It was more than just Willie and me. The big third party was engineer and my Ithaca neighbour, Matthew Saccuccimorano, who created the sonic soundscape through his mixing. He and Willie are both drummers so they had that simpatico idea of how drums should sound. I also have deep, deep influences from Johnny Dowd who’s been my mentor for the last few years. He really pushed me to push myself. And there’s JD (Foster) who co-wrote one of the songs and played bass. But in the trenches it’s me, Willie and Matt.