Live @ de Peppel with Melle de Boer (Family Picnic review by Da Music)

Exclusief in De Peppel: Johnny Dowd! Met zijn nieuwe album Family Picnic op zak tourt hij vanaf april 2019 door Europa. We zijn trots te melden dat de show in De Peppel de ENIGE is in Nederland! Mis het niet!

– Johnny Dowd –
Alternatieve countryzanger Johnny Dowd fascineert fans en critici al sinds zijn eerste album Wrong Side of Memphis in 1997 uitkwam. Met ongeveer één nieuw album per jaar blijft hij zijn eigen draai geven aan de Amerikaanse rootsmuziek. Hij maakt donkere, maar humoristische en catchy songs die doen denken aan Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

– Family Picnic –
Op 1 maart 2019 komt het nieuwe album Family Picnic uit, waarin Dowd terugkeert naar de roots rock arena waar hij ooit mee begon. Dertig jaar lang maakt hij al albums die de trends trotseren; een unieke verzameling werk dat met kop en schouders uitsteekt boven zijn gelauwerde tijdgenoten.

– Johnny Dowd over zijn nieuwe album –
“Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past — my past. It’s kind of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road. Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is). I’m still drawn to the same themes — unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and boom chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like? An Americana classic, if I do say so myself.”
— Johnny Dowd

– Support: Melle de Boer –
Van Melle de Boer is bekend dat hij misschien wel de mooiste liedjes schrijft in Den Haag en zijn sporen lang en breed verdiend heeft met Smutfish/Smetvis en Henk & Melle.

Zaterdag 20 april speel ik in Poppodium de Peppelmet John Dowd en Michael. Ik spit in mijn oude, hervonden liedjes. Ze katapulten me naar een andere periode en daardoor snap ik mijn nu iets beter.

Saturday April 20 I play in Poppodium de Peppel with John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to a different period and that is why I get a little better now.

Melle de Boer

Exclusive in De Peppel: Johnny Dowd! With his new album Family Picnic in his pocket, he will be touring Europe from April 2019. We are proud to announce that the show in De Peppel is the ONLY in the Netherlands! Don’t miss it – Johnny Dowd – Alternative country singer Johnny Dowd has fascinated fans and critics ever since his first album Wrong Side of Memphis was released in 1997. With about one new album a year, he continues to give his own twist to American roots music. He makes dark but humorous and catchy songs that are reminiscent of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart. – Family Picnic – On March 1, 2019, the new album Family Picnic will be released, in which Dowd returns to the roots rock arena he once met began. For thirty years he has been making albums that defy trends; a unique collection of work that stands head and shoulders above his acclaimed contemporaries.- Johnny Dowd about his new album – “Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past – my past It’s child of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is) I’m still drawn to the same themes – unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and tree chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like?

Support: Melle de Boer – Van Melle de Boer is known to have written the most beautiful songs in The Hague and has earned his spurs long and wide with Smutfish / Smetvis and Henk & Melle. Saturday April 20 I will play in Poppodium de Peppelmet John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to another period and that’s why I get a little better now. Saturday April 20 I play at Poppodium de Peppel with John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to a different period and that’s why I get a little better now.
-Melle de Boer

Johnny Dowd – Family Picnic

19 april 2019
Patrick Van Gestel

Mother Jinx Records

De afgelopen paar platen maakte Johnny Dowd het de neutrale luisteraar niet eenvoudig. Met elektronica in combinatie met hyperkinetische gitaren leek hij zijn duivels uit te willen drijven, gezien het in de voorafgaande zeventig jaar met drank, drugs en doodgewone rock-‘n-roll toch niet gelukt was. Of hij dan nu rust gevonden heeft? Wel… niet echt.

Maar hij brengt het wel weer op een iets meer toegankelijke manier. ‘Family Picnic’ is eigenlijk gewoon een … euh, picknick, vergeleken met pakweg ‘Execute American Folklore‘. Maar verwacht je niet aan wonderen. Johnny Dowd is nog altijd voor honderd procent Johnny Dowd. Dat wil zeggen: prachtige eenvoud, maffe teksten en die uit honderden herkenbare drawl, die hem typeert.

En dan zijn er uiteraard die mistroostige teksten, die hij steevast declameert. In de opener Hoodoo kan hij zich nog net inhouden. Daar laat hij zijn gitaar de vrije loop en krijgt de vibrafoon voorrang. Maar dan is er de wals, die het sarcastische The Man Of Your Dreams is, en de prachtige blueskraker Vicksburg, waarin hij de Amerikaanse burgeroorlog op de korrel neemt op zijn eigen unieke manier: dood en verderf, maden en vliegen bevolken een nummer over deze en bij uitbreiding alle oorlogen.

Als je nu denkt dat de elektronica helemaal verdwenen is, heb je het ook mis. Dat was al aan de opener te merken, maar ook aan een song als Shameless. Je vraagt je enkel af of Dowd dit nu doet omdat hij hiermee de volledige controle heeft (en dus geen drummer en bassist nodig heeft). Maar het doet er eigenlijk al lang niet meer toe: dit is gewoon de stijl die Johnny Dowd hanteert en zich helemaal eigen heeft gemaakt. Like it or not. Hij weet die elektronica ook perfect te integreren in zijn gitaarspel. Getuige een nummer als Stuttering Wind.

“I sing songs of lust and depravity / that’s the only kind of songs come out of me” zingt hij in het überironische Thomas Dorsey, waarin hij zijn bewondering voor de desbetreffende gospelzanger de vrije loop laat en dan smeekt: “I wish that satan would let me go”. Maar wat ons betreft mag Dowd gewoon blijven wie hij is: een getikte rockzanger met meer dan één hoek af, die zijn blik op dit leven – Family Picnic, ziet u? – met u deelt.

Het heeft iets kinderlijk eerlijks, dat nieuwe album van Johnny Dowd. En tegelijkertijd ademt het ouderwetse kwaliteit uit, maar dan wel op Dowds eigenzinnige manier.

  – Original article

The last couple of albums Johnny Dowd did not make it easy for the neutral listener. With electronics in combination with hyperkinetic guitars, he seemed to want to cast out his devils, since he had not succeeded in the previous seventy years with alcohol, drugs and normal rock and roll. Whether he has found peace now? Well … not really.

But he does bring it back in a slightly more accessible way. ‘Family Picnic’ is actually just a… er, picnic, compared to, say, ‘ Execute American Folklore ‘. But don’t expect miracles. Johnny Dowd is still one hundred percent Johnny Dowd. That means: beautiful simplicity, silly texts and those from hundreds of recognizable drawl, which typifies him.

And then of course there are those dreary texts, which he invariably declares. In the opener Hoodoo he can just restrain himself. There he lets his guitar run free and the vibraphone is given priority. But then there is the waltz, which is the sarcastic The Man Of Your Dreams , and the beautiful blues cracker Vicksburg , in which he takes the American civil war in his own unique way: death and destruction, maggots and flies populate a song about this and by extension all wars.

If you now think that the electronics have completely disappeared, you are also wrong. You could tell that from the opener, but also from a song like Shameless . You only wonder if Dowd does this now because he has full control (and therefore does not need a drummer and bass player). But it doesn’t really matter for a long time: this is just the style that Johnny Dowd uses and has completely mastered. Like it or not. He also knows how to integrate that electronics perfectly into his guitar playing. Witness a song like Stuttering Wind .

“I sing songs of lust and depravity / that’s the only child or songs come out of me” he sings in überironic Thomas Dorsey , in which he lets his admiration for the gospel singer in question run wild and then begs: “I wish that satan would let me go “. But as far as we are concerned, Dowd can just continue to be who he is: a crazy rock singer with more than one angle, who looks at this life – Family Picnic, you see? – share with you.

It has something childishly honest about it, that new album from Johnny Dowd. And at the same time it exudes old-fashioned quality, but in Dowd’s wayward way.

– translation by Google

The Sante Fe New Mexican reviews Family Picnic

TERRELL’S TUNE-UP

The nightmares before Christmas

▼ Family Picnic by Johnny Dowd. Here’s another who embraces losers, down-and-outers, and pictures from life’s other side. On his latest (soon-to-be-released) album, Dowd embraces his musical past. His last few records have found the moving company owner drifting into minimalist, sometimes menacing electronic weirdness as a backdrop to his Texas drawl. But Family Picnic is closer in sound to his classic turn-of-the-century output. And more good news: Singer Kim Sherwood-Caso, who graced most of Dowd’s works until the dawn of this decade, is back. And she’s still delightful.

There are nods to the blues here — albeit the blues through a crazy Dowd filter. There’s the harmonica-driven shuffle of “Vicksburg,” in which the music suggests good times as Dowd sings about the carnage of the Civil War. Likewise, the song “Conway Twitty” is a distorted blues tune about a rube soaking in the bright lights of New York City, dreaming of being a star “like Conway Twitty.”

Longtime Dowd fanatics will recognize “Dream On” as a version of a song that originally appeared on Chainsaw of Life by Hellwood — a short-lived band Dowd had with singer Jim White circa 2006. In the song, Dowd confesses a fear of burning out. “You called me a dreamer, but I’m all dreamed out/I’m just a whisper/I don’t know what I was shouting all about,” he sings.

“Thomas Dorsey,” the last song on Family Picnic — and another one from the Hellwood project — is a tribute to the greatest songwriter in the history of gospel music. While the Hellwood version is dark and minor-key, here Dowd turns it into what on the outside sounds like a happy cowboy song — though the fadeout, where Johnny and Kim repeat the refrain, “I wish that Satan would let me go,” is jarring in this context.

– Original Article

Mark your calendars-John’s official CD release and bonus Family Art show is March 1 at the Grayhaven in Ithaca, a venue making a really interesting cultural addition to the Ithaca scene . You’ll get to see a new side to John’s wack sensibility, and a peek at his genetic co-conspirators talents as well. To top it all off, profit from the art sales goes to the Cancer Resource Center of the Finger Lakes. (That right, it’s yet another Dowd bringing that great cause to the table).

Thanks to Low Profile for making it happen…

                                                                                 – Ed.

american.uk reviews Twinkle Twinkle – CD Release @ The Dock Tonite 2/17

Johnny Dowd “Twinkle, Twinkle” (Seven Shooter Music, 2017)

New AlbumFrom beneath the waters of this dark and eerie sonic soundscape emerge some of the most well-known songs in the American canon. The songs on this fine album are as familiar as, well, ‘Twinkle, Twinkle Little Star’ – the title cut – along with ‘Tom Dooley’, ‘Oh My Darling Clementine’, ‘Red River Valley’, ‘St. James Infirmary’ and ‘House of the Rising Sun’. But it’s a safe bet you’ve never heard them done this way. Dowd is highly original, even eccentric. Sometimes these songs, familiar as they are, can be recognised only by the lyrics.

This album is dominated by dark, deep electronic sounds, anchored by a heavy beat. Dowd is credited with playing ‘all instruments’, but there’s little here that will remind you of any instruments you’ve ever heard before. The vocals are also handled mostly by Dowd. But ‘intones’ would be a better word than ‘sings’. Mostly he just speaks the words.

This isn’t an album you’ll put on when your Aunt Clara comes for a visit. Nor will you dance to it. Of the 13 tracks, only the opening cut – ‘Execute American Folklore, Again’ – was written by Dowd. All the others are songs for the ages. There are no spaces between the tracks. One song sinks into the sonic depths; then, soon enough, a new song emerges from the electronic murk. While the album cover lists 13 tracks, this is really one 36-minute long meditation on the great American songbook.

Dowd, 69, didn’t begin his music career until he was nearly 50, when he released the album ‘Wrong Side of Memphis’, devoted to songs of sin and murder. The album turned him into a cult figure; since then he’s released one unconventional album after another. The music can fall harshly on the ears on first listen. But the album grows on you. And while it’s not dance music, it definitely has a beat – deep pounding drums punctuate the songs.

This, in short, is a work of creativity and imagination – the work of a highly unusual mind. You’ll hear some of the most familiar American songs of all time, reinvented as if they’d been run through a mad computer. But madness and genius are closely related. ‘Twinkle, Twinkle’ is an album that, over time, will speak to you in many different ways. This one’s a keeper.

Written In Music reviews Twinkle Twinkle

JOHNNY DOWD – TWINKLE, TWINKLE

 Door Cis van Looy op 11 januari 2018

Execute American Folklore was al niet het meest toegankelijke werk, van de eigenzinnige uit Ithaca, met Twinkle Twinkle neemt Johnny Dowd de warrige draad van de voorganger op. Vanaf de openingstune Execute American Flokore, Again een wordt de luisteraar met een elektronische brij met daarbovenop het ondertussen vertrouwde, gegromde parlando geconfronteerd, regelmatig komt de ijle zang van Anne Coogan daarbij. Met uitzondering van het titelnummer zorgde Dowd met enige hulp van Michael Edmondson uitsluitend voor ‘de muziek’.

Hij nadert ondertussen de zeventig maar zijn experimenteerdrift is geenszins  getemperd. Alom bekende singalong tunes uit het grote Amerikaanse songbook worden met synthesizers en primitieve elektronische instrumentatie in, op het eerste gehoor vormeloze, hallucinante klanktapijten getransformeerd.

Het zijn niet bepaald de mooiste klanktaferelen, meestal ontaarden de traditionals, enkel herkenbaar door de vertrouwde tekstflarden, in een beangstigde soundtrack die wellicht niet alleen puristisch georiënteerde luisteraars de gordijnen injaagt en vrij snel doet afhaken. Als je het even langer volhoudt ontdek je Trouble in Mind. Dat nummer passeert hier op een logge beatbox structuur, ongetwijfeld de meest opmerkelijke versie van de niet alleen in jazz en blues milieus tot klassieker uitgegroeide song die pianist Richard M.Jones in de vroege jaren twintig van vorige eeuw componeerde.

Met Red River Valley wordt nog een oudere folktune in een bizarre rocker getransformeerd. Het duurt even voor in de grillige structuren St James Infarmary Blues of Jon The Revelator ontdekken. Met de macabere spoken word versie van The House Of The Rising Sun en My Darling Clementine verloopt dat vlotter.

Het beluisteren van deze langspeler is geen gemakkelijke opgave, we vermoeden dat vooral Dowd zichzelf amuseerde tijdens de opnamesessies. Ongetwijfeld enkel geschikt voor avontuurlijk ingestelde adepten in een nooit voltooide zoektocht naar curiositeiten. Muzikale amateurs die aan dat profiel beantwoorden komen ongetwijfeld aan hun trekken op de komende tournee met Melle de Boer.

Tracklisting Twinkle, Twinkle:

 1. Execute, American Folklore, Again
 2. Twinkle, Twinkle, Litter Sister
 3. The Cuckoo
 4. Trouble In Mind
 5. Going Down  The Road Feeling Bad
 6. St.James Infirmary Blues
 7. Red River Valley
 8. Rock Of Ages
 9. John The Revelator
 10. Tom Dooley
 11. House Of The Rising Sun
 12. Oh, My Darling Clementine
 13. Job 17: 11-17

Foto: Kat Dalton

 – Original Site

Execute American Folklore was not the most accessible work, from the idiosyncratic from Ithaca, with Twinkle Twinkle Johnny Dowd takes on the messy thread of the predecessor. From the opening stand of Execute American Folkore, Again one, the listener is confronted with an electronic pulp and on top of that the familiar, growling parlando, regularly accompanied by the thin vocals of Anne Coogan. With the exception of the title track, Dowd, with some help from Michael Edmondson, only took care of ‘the music’.

He approaches the seventy in the meantime, but his experimental drive is by no means tempered. Well-known singalong tunes from the great American songbook are transformed into hallucinatory sound tapestries with first-class formulas and primitive electronic instrumentation.

They are not exactly the most beautiful sound scenes, usually the traditionals, only recognizable by the familiar text fragments, degenerate into a frightening soundtrack that may not only stimulate puristically oriented listeners to pull the curtains and quickly pull them off. If you persist for a while, you will discover Trouble in Mind . That song passes here on a cumbersome beatbox structure, undoubtedly the most remarkable version of the song that has not only become a classic in jazz and blues environments, which pianist Richard M.Jones composed in the early twenties of last century.

With Red River Valley an older folktune is transformed into a bizarre rocker. It takes a while to discover St James Infarmary Blues or Jon The Revelator in the erratic structures. With the macabre spoken word version of The House Of The Rising Sun and My Darling Clementine that goes float .

Listening to this long player is not an easy task, we suspect that Dowd especially amused himself during the recording sessions. Undoubtedly only suitable for adventurous adepts in a never completed search for curiosities. Musical amateurs who answer that profile will undoubtedly get their money’s worth on the upcoming tour with Melle de Boer.

 – Translation by Google