Execute Tour Summed Up

Photo_jifs-polaroid

Howdy people.

Just got back from a super fun tour of Europe. The crowds were great. They really opened their hearts (and wallets) to me and the Sex Robots.

I want to thank Mike Edmondson and Anna Coogan. They rocked it every night and did all the hard work behind the scenes (driving, merch sales, getting me out of bed). Also want to thank Mark Lotterman and Park Doing. They did the support on the tour and lit a fire under me every night (and also helped with the practical stuff).

Thanks to Sedate Bookings for a great job booking the tour, to Artist on the Road for supplying the van and equipment, and to Del Day of Ark PR for promo. It’s a pleasure doing business with you guys. And last, but not least, thanks to Kat Dalton, my wife and manager. Without her hard work, there would be no tour or indeed no Johnny Dowd music career.

Below are some of my photos from my instant camera which Kat got for me for the tour.

Johnny courtesy of his website

 

Execute American Folklore Tour – Week 3 and Then Some

We weren’t there (tragedy!), so all photos courtesy of Mike,Anna,Park and various Facebook Friends. Kinda in order, maybe not, but you get the picture…

First and often, the band steals it’s own soul,selfie-style:

And always, you gotta get from here to there:

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

Then Johnny Dowd and the Sex Robots Rock the House:

For down time, we have:

Posers

This slideshow requires JavaScript.

Camels:

This slideshow requires JavaScript.

Cops:

Tourists:

This slideshow requires JavaScript.

 

And lots and lots of sitting around:

Eventually, though, Real Life intrudes, flying everybody home:

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 

Reflections on Executing the Folklore Tour

 

This slideshow requires JavaScript.

– Thanks to Rob Szczerba for photos of the Greystones show 2016

– Thanks to Steven Mead for photos of the Islington show 2016

This slideshow requires JavaScript.

– Thanks to Russell Lewis for photos of The Bank show 2016

Mucho creds to the awesome photographers who  generously share their photos with us. Readers may notice a slow loading of these pages, as our policy is to give the photos their due, and we generally upload at full res. Trust us, it’s worth the wait!

 

 

 

indebanvan fan on Execute American Folklore

Cover_Execute

Johnny Dowd: nieuw album Execute American Folklore

Ik denk dat ik inmiddels een ceedeetje of veertien heb van Johnny Dowd. Maar 1 fan maakt natuurlijk nog geen zomer. Dus zag ook Johnny Dowd zich genoodzaakt om zijn nieuwe album te financieren d.m.v. crowdfunding. Fans konden onder meer ere-werknemer van zijn verhuisbedrijf Zolar Moving Company worden.

“Execute American Folklore” wordt de titel van het album dat 9 september verschijnt.

1 oktober start er een Europese tour. Onderstaand de Nederlandse concertdata.

I think I now have a ceedeetje fourteen Johnny Dowd. But one fan, of course, does not make a summer. Also saw Johnny Dowd forced to finance his new album via crowdfunding. Fans could be more honorary employee of his moving company Zolar Moving Company.

Execute American Folklore” is the title of the album September 9 appears.

October 1 will start a European tour. Below are the Dutch tour dates.

Date      location                place                      support act

WED OCT 12       patronage           Haarlem, Netherlands   Park Doing

SAT OCT 15         the Peppel          Zeist, Netherlands           Park Doing

SUN OCT 30        Office Beukorkest at TAC             Eindhoven, Netherlands
Mark Lotterman

 – Translation by Google

Editors note: “ceedeetje”??

enola.be reviews Execute American Folklore – Johnny Dowd tonite at The Haunt opening for Mofos

 

banner_jdmofoTonight at The Haunt, opening for the Mofos at 9pm

webclip_enola-be-header

 

 

 

webclip_

Johnny Dowd

 Songs In The Key Of D, Vol. 12. Onze favoriete outsider is terug met zijn nieuwste worp, die de ingeslagen koers van That’s Your Wife On The Back Of My Horse (met voorsprong de beste albumtitel van 2015) verderzet. De liefhebber weet wat te doen.

Volgend jaar zal Dowds solocarrière de symbolische kaap van twintig jaar bereiken. Best opmerkelijk want de veteraan, die bij zijn debuut al werd beschouwd als een ouwe lul, houdt er een indrukwekkende productiviteit op na en blijft regelmatig Amerikaanse en Europese podia afschuimen met zijn steeds eigenzinniger wordende muziek. Wrong Side Of Memphis en zijn recentste wapenfeit liggen bij een eerste beluistering misschien ver uit elkaar, maar eigenlijk is niets minder waar. Het zijn albums die getuigen van dezelfde radicale visie en zijn een aanval op rootsgenres en zones ver daarbuiten.

Voor Execute American Folklore lanceerde Dowd een crowdfunding-campagne, die met succes werd afgerond. Je weet dan ook dat je getrakteerd zal worden op een feest van onzin en transgressie, van kitscherige funk en voze bluesresten, van op z’n kop gezette gemeenplaatsen, innuendo en ironievrije egodocumenten. Hij had er net zo goed bij kunnen lopen in een grasgroen trainingpak en een fluokleurige zweetband. Het zal Dowd allemaal worst wezen. Hij bepaalt de regels in een bonte wereld die geen toegevingen doet, al moet je soms, ook nu, toegeven dat de man regelmatig wat oorwurmen uit de mouwen schudt.

Veertien songs jaagt hij er weer door, in minder dan veertig minuten. Stilistisch is dit een verderzetting van That’s Your Wife…, wat betekent dat hij zowat alles zelf opnam: bas, gitaar, toetsen en heel veel plastieken beats. In opener “Unease And Deviance”, eigenlijk een mooie definitie van z’n werk, dreigt het even uit te monden in het thema van “The Fresh Prince Of Bel-Air”.Met iele synths, een rudimentaire beat, onnozele breaks en Dowds vieze nonkel-verzen. En zo klinkt het wel vaker, alsof hij in stukken als “3.29.48” (zijn geboortedatum) en “Modern Woman” zit rond te hossen met een XL-beatbox en een zak vol kromme rhymes.

Elders vind je nog knikjes richting rock-‘n-roll swagger, maar dan wel nadat het grondig door de mangel gehaald werd. “Sexual Revolution” heeft meer gemeen met The Butthole Surfers en Ween dan met de rootshelden waar hij vroeger mee vergeleken werd. “Funkalicious” zet Bootsy Collins bij The Residents. Of ook: “Last Laugh”, eentje voor zijn moeder die aanvankelijk bijna klinkt als 80’s INXS.En “Rhumba In The Park”, een uitje richting exotica dat klinkt als een antwoord op “Worried Mind” uit z’n vroege klassieker Pictures From Life’s Other Side. Maar het kan altijd nog zotter: tijdens “Mr. Muggles” verwacht je dat het Beverly Hills Cop--thema elk moment zal opduiken en mag gastzangeres Anna Coogan voor theatrale franjes zorgen, terwijl de opgefokte titelsong knettergek barakkenkabaal van de meest gesjeesde soort is.

Het is duidelijk: deze halvegare vaart een koers die even desastreus als onweerstaanbaar is. Want geef nu toe: hoeveel artiesten geraken ermee weg om hun naam te laten scanderen? Jaren geleden gebeurde het al op het podium, nu ook in het afsluitende “World Without Me”. En toch kan je niet anders dan meegrijnzen bij zoveel idioterie. “Whiskey Ate My Brain” luidt het elders. Dat moet dan wel, maar het leverde intussen wel een onnavolgbaar oeuvre op. Go, Johnny, go!

Dowd is van 12 tot 30 oktober op tournee in Europa. Hij speelt drie keer in Nederland en een keer in Belgie: op 29 oktober in GC De Melkerij (Zemst).

 – Original Article

 

Execute American Folklore

Guy Peters – Photos: Cat Dalton – September 28, 2016

Songs In The Key Of D, Vol. 12. Our favorite outsider is back with his latest steps that the chosen course of That’s Your Wife On The Back Of My Horse verderzet (by far the best album title of 2015). The lover knows what to do.

Next year Dowds solo career will reach the symbolic milestone of twenty years.Quite remarkable for the veteran, who was already considered his debut as an old dick, does an impressive productivity after and remains a regular American and European stages skimming his increasingly idiosyncratic becoming music. Wrong Side Of Memphis and his latest feat lie with a first listening may be far apart, but really is nothing further from the truth. The albums are witnessing the same radical vision and attacking roots genres and areas beyond.

For Execute American Folklore Dowd launched a crowdfunding campaign, which was successfully completed. You also know that you will be treated to a feast of nonsense and transgression of kitsch funk and blues rotten remnants of upside regular platitudes, innuendo and irony-free personal documents. He had just as much to be able to walk in a grass green trainingpak and a fluorescent-colored sweatband. The Dowd will all care less. He sets the rules in a colorful world that does not compromise, although sometimes, even now, admit that the man regularly what earwigs shakes up their sleeves.

Fourteen songs he hunts again through in less than forty minutes. Stylistically, this is a continuation of That’s Your Wife … which means he just recorded everything himself: bass, guitar, keyboards and many plastics beats. In opener “unease And Deviance”, actually a good definition of his work, as it threatens to result in the theme of “The Fresh Prince Of Bel-Air” .With sterile synths, a rudimentary beat, silly breaks and Dowds dirty uncle -verzen. And so it sounds more as if he were in pieces like “3:29:48” (his birth) and “Modern Woman” hossen sitting around with an XL-beatbox and a bag full of crooked rhymes.

Elsewhere you can find nods towards rock and roll swagger, but only after it was thoroughly mangled. “Sexual Revolution” has more in common with The Butthole Surfers and Ween then the roots heroes in which he was once against. “Funkalicious” put Bootsy Collins by The Residents. Or again: “Last Laugh”, one for his mother, who initially almost sounds like 80’s INXS.En “Rhumba In The Park”, an outing direction of exotica that sounds like a response to “Worried Mind” from his early classic Pictures From Life’s Other Side. But it is still more foolish: during “Mr.Muggles “you expect it to Beverly Hills Cop -theme will emerge anytime and guest singer Anna Coogan may provide theatrical fringes while the raised title song is crazy barracks hubbub of the most dropout species.

It is clear that this screwball sails a course as disastrous as irresistible. Admit it: How many artists get away with to have their name chant? Years ago it happened already on stage, now in the final “World Without Me”. And yet you can not help but meegrijnzen with so much idiocy. “Whiskey Ate My Brain” is the elsewhere. It must then, but meanwhile gave it an incomparable oeuvre. Go, Johnny, go!

Dowd has 12 to October 30 on tour in Europe. He played three times in the Netherlands and once in Belgium: on October 29 in GC The Dairy (Zemst).

Humo Interviews Johnny Dowd – Show at The Dairy

 

review_bert-vanhetding-dongthe-dairy

 – Original Article

This Saturday doing utterly unique American Johnny Dowd (68), international cult hero since you are always recommended documentary “Searching for the Wrong-Eyed Jesus” (2005), for our country are only Belgian concert this year. Do Not Forward, AB or Trix – rooms that one based on the man’s repute would expect – but in modest GC The Dairy in Zemst. His new album bears the intriguing title “Execute American Folklore.

Johnny Dowd “I got that stole from a Dutch magazine about traditional country music. My last record was discussed in it, “That’s Your Wife on the back of my horse,” and wrote the reviewer of service that they sounded like I was in one blow so many hundreds of years tried to execute on American folklore. He meant, of course negative, but I thought it was a cool expression. I immediately thought: ‘That is the title of my new album.’ ”

Humo terms wacky plate and song titles, you also have to keep a reputation. I think “A Drunkard’s Masterpiece,” “Putting Lipstick on a Pig” and it has just been cited ‘That’s Your Wife on the back of my horse. ” Also worth noting: “Ding Dong,” a song that you two minutes to turn a piece of the thing stuffed.

Dowd (amused) “We used to kill That One live. Eventually we were twelve minutes at a time to the thing bargained until everyone in the audience was seasick. “Ding Dong” is indeed typical of such a number in which the title came first, and then the rest of the song. Same with ‘Whiskey Ate My Brain, “from the new album: once such a title is your shot to inside, the rest is child’s play”.

Humo How autobiographical is that title?

Dowd «In my younger years, I have some whiskey opposition, but now I am quite some years pretty dry. A few beers, a few cigarettes, occasional marijuana more use I do not. Small portions, huh – large portions for when you’re young. I know people who have started large portions on their 17th, and still have not changed their 65th. not left me, but I could not do what I do when I sloshed drank every night. ”

HUMO Do you like it still tour life?

Dowd “Oh yeah. At home I have a wonderful wife and seventeen great cats, but exists for me there really is nothing better than touring. Every night, just before we go, I tell the band “. Let’s have some fun ‘That’s it, huh? I mean, I worked in my life – before I became a mover, I’ve held rotbaantjes – so I know the difference between real work and on tour. Let me tell you: on tour, that’s not working “.

Humo you sit really still in the moving business?

Dowd “Yep. This morning I have a piano loaded into my truck. ”

Humo At your age?

Dowd “Make no mistake: I have the body of a 19-year-old. Come and see, haha. “(Nj)

 – Translation by Google

 

Execute American Folklore Tour – Buro-Beukorkest

 

poster_buro

De nieuwe CD Execute American Folklore van Johnny Dowd brengt weer een europese tour en als afsluiting weer zijn jaarlijkse optreden bij Buro Beukorkest in TAC Eindhoven.
Dit jaar weer aangevuld door drummer / guitarist Mike Edmondson en zangeres guitariste Anna Coogan.
Ook Anna Coogan is geen onbekende binnen de Beukburelen zo speelde ze een jaar geleden met haar eigen project ook al in TAC.
De eigenzinnige muzikant songwriter Mark Lotterman speelt het voorprogramma. Zijn nieuwe plaat Holland waar hij samenwerkt met beeldend kunstenaars verdient veel aandacht .

The new CD Execute American Folklore Johnny Dowd brings back a European tour, and finally again its annual appearance at Buro Beukorkest TAC Eindhoven.
This year supplemented by drummer / guitarist Mike Edmondson and singer guitariste Anna Coogan.
Anna Coogan also is no stranger in Beech Offices as they had a year ago with her own project already in TAC.
The quirky musician songwriter Mark Lotterman plays the schedule. His new album Holland where he collaborates with visual artists deserve much attention.

 – Original Article

 

 

 

Save

Execute American Folklore Tour – GC De Melkerij

TICKETS

banner_gc-de-melkerifb

webclip_

Johnny Dowd comes in the fall to present his new CD. Execute American Folklore is a stark title for a nice plate. Once more he plays almost all the instruments himself with the help of his faithful dog meanwhile drum machines.Johnny Dowd is one of the most impressive and original cult artists, live always surprising, and this time the new singer Anna Coogan in its wake.

The Belgian RED RED will open the show.

 – Facebook Event