Live @ Lokaal42 – last day of Family Picnic tour!

Eindelijk bij Lokaal42 Johnny Dowd! Met zijn nieuwe album Family Picnic op zak tourt hij vanaf april 2019 door Europa en doet daarbij ook ons lokaal aan!

– Johnny Dowd –
Alternatieve countryzanger Johnny Dowd fascineert fans en critici al sinds zijn eerste album Wrong Side of Memphis in 1997 uitkwam. Met ongeveer één nieuw album per jaar blijft hij zijn eigen draai geven aan de Amerikaanse rootsmuziek. Hij maakt donkere, maar humoristische en catchy songs die doen denken aan Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

– Family Picnic –
Op 1 maart 2019 komt het nieuwe album Family Picnic uit, waarin Dowd terugkeert naar de roots rock arena waar hij ooit mee begon. Dertig jaar lang maakt hij al albums die de trends trotseren; een unieke verzameling werk dat met kop en schouders uitsteekt boven zijn gelauwerde tijdgenoten.

– Johnny Dowd over zijn nieuwe album –
“Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past — my past. It’s kind of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road. Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is). I’m still drawn to the same themes — unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and boom chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like? An Americana classic, if I do say so myself.”
— Johnny Dowd

Finally at Lokaal42 Johnny Dowd! With his new album Family Picnic in his pocket, he will be touring Europe from April 2019 and also visiting us locally! – Johnny Dowd – Alternative country singer Johnny Dowd has fascinated fans and critics ever since his first album Wrong Side of Memphis was released in 1997. With about one new album a year, he continues to give his own twist to American roots music. He makes dark but humorous and catchy songs that are reminiscent of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart. – Family Picnic – On March 1, 2019, the new album Family Picnic will be released, in which Dowd returns to the roots rock arena he once started. For thirty years he has been making albums that defy trends; a unique collection of work that stands head and shoulders above its acclaimed contemporaries.

Live @ KOHI Kulturraum

 

photo by Kat Dalton

Alternative-Country irgendwo zwischen Noise, Elektro, Punk und DiY (NY-Ithaca) Einlass 19.30h

www.johnnydowd.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Johnny_Dowd

Johnny Dowd trinkt gerne Whisky, ist Vietnamveteran und ehemaliger Möbelspediteur, war immerhin mal zwei Wochen verheiratet und singt, so schrieb ein Rezensent, “wie ein Serienkiller, der in einem Staubsauger gefangen ist”. Seine Songs sind skurrile Gesamtkunstwerke, zusammengebastelt aus Versatzstücken von Country, Blues und allem anderen. Dazu scheppert das Schlagzeug, Texte über unerwiderte Liebe, Mord und andere Fiesheiten stellen einem die Nackenhaare, und verzerrte Gitarren krachen, als würde es kein Morgen geben. Gibt es vielleicht auch nicht, denn wie Dowd selbst sagt: “Ich bin mir nicht sicher, wie viele Melodien ich noch in mir habe. Tick tock.” (a)

Johnny Dowd likes to drink whiskey, is a Vietnam veteran and former furniture forwarder, was married for two weeks and sings, a reviewer wrote, ” like a serial killer trapped in a vacuum cleaner. ” His songs are quirky Gesamtkunstwerke, made up of pieces of country, blues and everything else. The drums clank, lyrics about unrequited love, murder and other nasties put the hackles, and distorted guitars crack, as if there would be no tomorrow. Maybe it does not exist because, as Dowd himself says, “I’m not sure how many tunes I still have in it, tick tock.”

Live @ de Peppel with Melle de Boer (Family Picnic review by Da Music)

Exclusief in De Peppel: Johnny Dowd! Met zijn nieuwe album Family Picnic op zak tourt hij vanaf april 2019 door Europa. We zijn trots te melden dat de show in De Peppel de ENIGE is in Nederland! Mis het niet!

– Johnny Dowd –
Alternatieve countryzanger Johnny Dowd fascineert fans en critici al sinds zijn eerste album Wrong Side of Memphis in 1997 uitkwam. Met ongeveer één nieuw album per jaar blijft hij zijn eigen draai geven aan de Amerikaanse rootsmuziek. Hij maakt donkere, maar humoristische en catchy songs die doen denken aan Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

– Family Picnic –
Op 1 maart 2019 komt het nieuwe album Family Picnic uit, waarin Dowd terugkeert naar de roots rock arena waar hij ooit mee begon. Dertig jaar lang maakt hij al albums die de trends trotseren; een unieke verzameling werk dat met kop en schouders uitsteekt boven zijn gelauwerde tijdgenoten.

– Johnny Dowd over zijn nieuwe album –
“Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past — my past. It’s kind of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road. Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is). I’m still drawn to the same themes — unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and boom chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like? An Americana classic, if I do say so myself.”
— Johnny Dowd

– Support: Melle de Boer –
Van Melle de Boer is bekend dat hij misschien wel de mooiste liedjes schrijft in Den Haag en zijn sporen lang en breed verdiend heeft met Smutfish/Smetvis en Henk & Melle.

Zaterdag 20 april speel ik in Poppodium de Peppelmet John Dowd en Michael. Ik spit in mijn oude, hervonden liedjes. Ze katapulten me naar een andere periode en daardoor snap ik mijn nu iets beter.

Saturday April 20 I play in Poppodium de Peppel with John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to a different period and that is why I get a little better now.

Melle de Boer

Exclusive in De Peppel: Johnny Dowd! With his new album Family Picnic in his pocket, he will be touring Europe from April 2019. We are proud to announce that the show in De Peppel is the ONLY in the Netherlands! Don’t miss it – Johnny Dowd – Alternative country singer Johnny Dowd has fascinated fans and critics ever since his first album Wrong Side of Memphis was released in 1997. With about one new album a year, he continues to give his own twist to American roots music. He makes dark but humorous and catchy songs that are reminiscent of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart. – Family Picnic – On March 1, 2019, the new album Family Picnic will be released, in which Dowd returns to the roots rock arena he once met began. For thirty years he has been making albums that defy trends; a unique collection of work that stands head and shoulders above his acclaimed contemporaries.- Johnny Dowd about his new album – “Had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past – my past It’s child of like “Wrong Side of Memphis” 30 years down the road Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is) I’m still drawn to the same themes – unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and tree chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood-Caso and Mike Edmondson. What’s not to like?

Support: Melle de Boer – Van Melle de Boer is known to have written the most beautiful songs in The Hague and has earned his spurs long and wide with Smutfish / Smetvis and Henk & Melle. Saturday April 20 I will play in Poppodium de Peppelmet John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to another period and that’s why I get a little better now. Saturday April 20 I play at Poppodium de Peppel with John Dowd and Michael. I dig into my old, recovered songs. They catapult me ​​to a different period and that’s why I get a little better now.
-Melle de Boer

Johnny Dowd – Family Picnic

19 april 2019
Patrick Van Gestel

Mother Jinx Records

De afgelopen paar platen maakte Johnny Dowd het de neutrale luisteraar niet eenvoudig. Met elektronica in combinatie met hyperkinetische gitaren leek hij zijn duivels uit te willen drijven, gezien het in de voorafgaande zeventig jaar met drank, drugs en doodgewone rock-‘n-roll toch niet gelukt was. Of hij dan nu rust gevonden heeft? Wel… niet echt.

Maar hij brengt het wel weer op een iets meer toegankelijke manier. ‘Family Picnic’ is eigenlijk gewoon een … euh, picknick, vergeleken met pakweg ‘Execute American Folklore‘. Maar verwacht je niet aan wonderen. Johnny Dowd is nog altijd voor honderd procent Johnny Dowd. Dat wil zeggen: prachtige eenvoud, maffe teksten en die uit honderden herkenbare drawl, die hem typeert.

En dan zijn er uiteraard die mistroostige teksten, die hij steevast declameert. In de opener Hoodoo kan hij zich nog net inhouden. Daar laat hij zijn gitaar de vrije loop en krijgt de vibrafoon voorrang. Maar dan is er de wals, die het sarcastische The Man Of Your Dreams is, en de prachtige blueskraker Vicksburg, waarin hij de Amerikaanse burgeroorlog op de korrel neemt op zijn eigen unieke manier: dood en verderf, maden en vliegen bevolken een nummer over deze en bij uitbreiding alle oorlogen.

Als je nu denkt dat de elektronica helemaal verdwenen is, heb je het ook mis. Dat was al aan de opener te merken, maar ook aan een song als Shameless. Je vraagt je enkel af of Dowd dit nu doet omdat hij hiermee de volledige controle heeft (en dus geen drummer en bassist nodig heeft). Maar het doet er eigenlijk al lang niet meer toe: dit is gewoon de stijl die Johnny Dowd hanteert en zich helemaal eigen heeft gemaakt. Like it or not. Hij weet die elektronica ook perfect te integreren in zijn gitaarspel. Getuige een nummer als Stuttering Wind.

“I sing songs of lust and depravity / that’s the only kind of songs come out of me” zingt hij in het überironische Thomas Dorsey, waarin hij zijn bewondering voor de desbetreffende gospelzanger de vrije loop laat en dan smeekt: “I wish that satan would let me go”. Maar wat ons betreft mag Dowd gewoon blijven wie hij is: een getikte rockzanger met meer dan één hoek af, die zijn blik op dit leven – Family Picnic, ziet u? – met u deelt.

Het heeft iets kinderlijk eerlijks, dat nieuwe album van Johnny Dowd. En tegelijkertijd ademt het ouderwetse kwaliteit uit, maar dan wel op Dowds eigenzinnige manier.

  – Original article

The last couple of albums Johnny Dowd did not make it easy for the neutral listener. With electronics in combination with hyperkinetic guitars, he seemed to want to cast out his devils, since he had not succeeded in the previous seventy years with alcohol, drugs and normal rock and roll. Whether he has found peace now? Well … not really.

But he does bring it back in a slightly more accessible way. ‘Family Picnic’ is actually just a… er, picnic, compared to, say, ‘ Execute American Folklore ‘. But don’t expect miracles. Johnny Dowd is still one hundred percent Johnny Dowd. That means: beautiful simplicity, silly texts and those from hundreds of recognizable drawl, which typifies him.

And then of course there are those dreary texts, which he invariably declares. In the opener Hoodoo he can just restrain himself. There he lets his guitar run free and the vibraphone is given priority. But then there is the waltz, which is the sarcastic The Man Of Your Dreams , and the beautiful blues cracker Vicksburg , in which he takes the American civil war in his own unique way: death and destruction, maggots and flies populate a song about this and by extension all wars.

If you now think that the electronics have completely disappeared, you are also wrong. You could tell that from the opener, but also from a song like Shameless . You only wonder if Dowd does this now because he has full control (and therefore does not need a drummer and bass player). But it doesn’t really matter for a long time: this is just the style that Johnny Dowd uses and has completely mastered. Like it or not. He also knows how to integrate that electronics perfectly into his guitar playing. Witness a song like Stuttering Wind .

“I sing songs of lust and depravity / that’s the only child or songs come out of me” he sings in überironic Thomas Dorsey , in which he lets his admiration for the gospel singer in question run wild and then begs: “I wish that satan would let me go “. But as far as we are concerned, Dowd can just continue to be who he is: a crazy rock singer with more than one angle, who looks at this life – Family Picnic, you see? – share with you.

It has something childishly honest about it, that new album from Johnny Dowd. And at the same time it exudes old-fashioned quality, but in Dowd’s wayward way.

– translation by Google

Live @ Het IJle Land (HCTF reviews Family Picnic)

 

Johnny Dowd

Johnny Dowd geeft al dertig jaar zijn eigen draai aan de Amerikaanse rootsmuziek. Al kan je hem niet op een genre vastpinnen want Dowd springt als een steenbok over en rond alles heen. Zonder zich van trends of hypes een fluit aan te trekken. Een unieke muzikale geest met songs die donker maar evengoed humoristisch zijn. Opgebouwd uit materiaal aangesleept uit de container waar ook Tom Waits, Captain Beefheart of Hank Williams wel eens langskwamen. En waar gitaren broederlijk naast aftandse drumcomputers staan. Johnny Dowd heeft net een nieuwe plaat uit en toert ermee door Europa. Komt dat zien!

Concert

Johnny Dowd has been giving American roots music his own twist for thirty years. Although you cannot pin it down to a genre because Dowd jumps like a capricorn over and around everything. Without worrying about trends or hypes. A unique musical spirit with songs that are dark but also humorous. Constructed from material towed from the container where also Tom Waits, Captain Beefheart or Hank Williams sometimes visited. And where guitars stand fraternally alongside decaying drum computers. Johnny Dowd has just released a new album and is touring Europe with it. Come and see! 

Dit is wat Johnny zelf weet te zeggen over zijn nieuwe album:
“I had to dig pretty deep for this one. Not sure how many more tunes I have in me. Tick tock. This record took an unexpected turn to the past — my past. It’s kind of like Wrong Side of Memphis 30 years down the road. Surprisingly little has changed for me (emotionally, that is). I’m still drawn to the same themes — unrequited love, murder, general foolishness. Waltzes and shuffles and boom chuck beats abound. Ice cream chord changes. Plus Kim Sherwood -Caso – and Mike Edmondson. What’s not to like? An Americana classic, if I do say so myself.”

“On these 14 new songs, Dowd, like America, has reverted to his dark, twisted country roots. In Dowd’s case, it’s a good thing.” — MOJO (4 stars)

Manchesterstraat 16
9000 Ghent

Johnny Dowd: Gent added to European tour

 • By Hans Werksman February 28th, 201

photo by Kat Dalton

Johnny Dowd has just announced a show in Gent on April 19 as part of his European tour to promote his new album Family Picnic: “At seventy Dowd shows no signs of aging gracefully. He is without peers in his field, but his friends and fans are willing to put up with whatever he comes up with. Luckily enough, putting out a shit album is beyond his grasp. Family Picnic caters to the converted and there is nothing wrong with that. He is a critical favourite, an incurable maverick, who is just too weird for the MOR Americana crowd to appreciate”.

Johnny Dowd goes back to the distorted country sound of his debut Wrong Side Of Memphis on his new album Family Picnic. Mind you, he doesn’t go full circle, because he never follows a consistent path with his unique blend of Americana and banged up electronics, telling tales about murder, booze and revelry against all odds. Longtime collaborator Kim Sherwood-Caso returns to the fold to add backing vocals, nearly a decade after his Wake Up The Snakes albumMichael Edmondson rides shotgun on guitar. Johnny Dowd: vocals, guitar, beats, keyboards

Family Picnic rambles and rocks, like a machine on the verge of breaking down, with Dowd’s ragged delivery seemingly barely keeping it together. But first impressions can be deceptive. Dowd knows exactly what he is doing and what will work and what will fuck things up in a good way. Take the singalong quality of Conway Twitty, a live favourite for years is presented in what appears to be a one-take wonder format – it’s that spontaneous. The title track is a depiction of family get together told in a husky spoken word way, during which he points at all the six-packs that people brought in were consumed as thing started falling apart. Back End of Spring is abrasive and foreboding, almost like a piece of musique concrète. Stuck-up Christians will frown at Thomas Dorsey, a twisted but heartfelt tribute to the father of black gospel music.

Michael Edmondson: guitar, marimba
Kim Sherwood-Caso: backing vocals

Family Picnic is released on Mother Jinx Records. CD’s are available thru his website (and the merch table at his shows).

Tracks:

 1. Hoodoo
 2. The Man of Your Dreams
 3. Vicksburg
 4. Shameless
 5. Walking the Floor
 6. Stuttering Wind
 7. Family Picnic
 8. Dream On
 9. Four Gray Walls
 10. Conway Twitty
 11. Let’s Have a Party
 12. Little Jimmy
 13. Back End of Spring
 14. Thomas Dorsey

 – Original Article

Live @ Lewes Con Club (Family Picnic review by No Depression)

 

TICKETS

 

Daughters, Motel Mirrors, and Other Upcoming Albums That Defy Expectations

Johnny Dowd – Family Picnic

Dowd has made a career of making music full of piercingly bleak, hard fought, gnarled dreamscapes that make David Lynch’s tales seem like those of a choir boy. But just when I thought I had him figured out, Dowd delivers a blues record so beautiful that I cannot stop playing it. It is also full of demons that live on a merry-go-round with feedback and distortion taking the places of the painted ponies going up and down. Paradoxically, its’s his most accessible music in quite a while, maybe ever.

“I am guilty as sin, of what I do not know” are about the first words out of Dowd’s mouth on the album, but it’s not so much about some spurious redemption as is it an observation about the quandary we currently find ourselves in. Then, digging even deeper, he pretty well sums up the Civil War in the next track, “Vicksburg.” Lyrically, Dowd seems to have inherited Leonard Cohen’s mantle, with Kim Sherwood-Caso acting as his Julie Christensen. Nowhere is more evident than on “Dream On,” where her counterpoint is so evocative. Sit back, relax, enjoy the ride.

  –  Original Article