Real Roots reviews Family Picnic

Johnny Dowd
Family Picnic

De in Fort Worth, Texas geboren Johnny Dowd is van 29 maart 1948. De Amerikaan debuteert in 1997 met Wrong Side Of Memphis. Family Picnic is het zeventiende (!) album van Dowd. Naast vijf live platen is er in 2006 Hellwood, de samenwerking met Jim White en Brian Wilson voor de langspeler Chainsaw Of Life. Voor Family Picnic schreef de Texaan veertien nummers.

Voor het schrijven van zijn nummers gebruikt Dowd vooral een ritmebox. Hij vindt een ritme en schrijft zijn meestentijds rijmende zinnen. Het zijn verhalen uit het familieleven. Onduidelijk is of het gezinsleven van Dowd deze anekdotes oplevert. In titelnummer ‘Family Picnic’ levert het de volgende observaties op.

Every year there’s a family picnic
And folks come from miles around
Mom buys fried chicken on the outskirts of town
Little sister makes a salad
Big sister waits fior a call
Brother John’s in the bathroomLord, he’s climbing the walls
How much emptyness can you swallow?
Would a sixpack get’s you through?
Would it take a quart of whiskey to drive away your blues?

Simpele zinnen, Vocaal wordt Dowd geholpen door zangeres Kim Sherwood-Caso, gitarist Michael Edmondson siert het nummer met functioneel spel. Dowd slaat akkoorden aan op zijn gitaar. Het klinkt eenvoudig, maar is veel meer dan simpel en gemakkelijk uit te voeren.

Johnny Dowd is een zanger zoals er weinig zijn. Muziek maken die simpel klinkt is een gave. Gaat de luisteraar meezingen met een van de veertien nummers, blijkt hoe lastig de tracks in elkaar zitten. Dowd kan als geen ander de melodielijnen van een ritmebox volgen en toch een volkomen eigen geluid laten horen. De frasering van de op leeftijd zijnde zanger is uniek. Daarbij worden de juiste muzikanten ingezet om de muziek naar een volgend, hoger niveau te tillen.

Voorganger Twinkle, Twinkle (2018) verloor de aandacht door een overdaad aan experimenteel gefröbel. Bij Family Picnic heeft Johnny Dowd de gulden middenweg weer gevonden. Tracks die alleen van zijn hand kunnen komen, muziek die uit de pas loopt en toch telkens binnen de bekende lijnen eindigt. Family Picnic is een mooie start van een hopelijk geweldig muzikaal 2019. (Mother Jinx Records)

– Original article

Born in Fort Worth, Texas, Johnny Dowd is from March 29, 1948. The American debut in 1997 with Wrong Side Of Memphis. Family Picnic is the seventeenth (!) Album by Dowd. In addition to five live records, there is Hellwood in 2006, the collaboration with Jim White and Brian Wilson for the long player Chainsaw Of Life. The Texan wrote fourteen songs for Family Picnic.

Dowd mainly uses a rhythm box to write his songs. He finds a rhythm and writes his most commonly rhymed sentences. They are stories from family life. It is unclear whether the family life of Dowd yields these anecdotes. In the title number ‘Family Picnic’ it provides the following observations.

Every year there’s a family picnic
And folks come from miles around
Mom buys fried chicken on the outskirts of town
Little sister makes a salad
Big sister waits fior a call
Brother John’s in the bathroom
Lord, he’s climbing the walls
How much emptyness can you swallow?
Would a sixpack get’s you through?
Would it take a quart of whiskey to drive away your blues?

Simple phrases, vocally Dowd is helped by singer Kim Sherwood-Caso, guitarist Michael Edmondson adorns the song with functional play. Dowd makes chords on his guitar. It sounds simple, but is much more than simple and easy to implement.

Johnny Dowd is a singer as there are few. Making music that sounds simple is a gift. Will the listener sing along with one of the fourteen songs, shows how difficult the tracks are. Dowd is able to follow the melody lines of a rhythm box like no other and yet make a completely unique sound. The phrasing of the old singer is unique. In addition, the right musicians are used to take the music to the next higher level.

Pastor Twinkle, Twinkle (2018) lost attention due to an excess of experimental gefröbel. At Family Picnic, Johnny Dowd found the golden mean again. Tracks that can only come from his hand, music that is out of step and still ends within the familiar lines. Family Picnic is a great start to a hopefully great musical 2019. (Mother Jinx Records)

Editors Note:

Copies of Family Picnic will be available at a release party gig and collaborative art show opening March 1st at the Grayhaven in Ithaca.There’s going to be all kinds of Dowd art on the walls and tables, some snacks and drinks, a photo booth and, most importantly, all proceeds go to the Cancer Resource Center of the Finger Lakes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s