Real Roots Cafe reviews Execute American Folklore

Johnny Dowd, Execute American Folklore

  • By Martin Overheul

Sinds hij in 1997 debuteerde met het uiterst eigenzinnige Wrong Side of Memphis bouwt Johnny Dowd gestaag voort aan zijn hoogstpersoonlijke muzikale universum. Pogingen om hem in een muzikaal hokje te duwen, zijn gedoemd te mislukken. Ooit werd zijn muziek gecatalogeerd als alt country, maar door de jaren heen gebruikte hij steeds meer elementen in zijn songs die nauwer aanleunen bij de wereld van Captain Beefheart dan die van alt-country coryfeeën als Whiskeytown of Green on Red. Dowd maakt er trouwens een goede gewoonte van om zich niet te laten vastpinnen in één bepaald hokje want hij kijkt met veel plezier, en soms zelfs bepaald gulzig, over de schutting van andere stijlen met de bedoeling de beste elementen in zijn muziek te mengen. Op Execute American Folklore, volgens mijn telling zijn twintigste album, haalt deze nijvere doe-het-zelver er ook nog eens een fikse dosis elektronica bij en in de meeste gevallen leidt dat tot resultaten die mij best bevallen.Johnny Dowd neemt ook nu het leeuwendeel van de instrumenten en zang op zich, maar laat de achtergrondzang én in Brains-a-Flame ook de leadzang over aan een bij tijden felle Anna Coogan die zich zo te horen opperbest voelt in het gezelschap van Dowd. Die kruisbestuiving leidt tot een album dat zich mijlenver ophoudt van het soort muziek dat Dowd aan het begin van zijn loopbaan maakte. De eerste associatie die ik maakte toen ik opener Unease and Deviance en songs als Last Laugh en Freddie hoorde was overigens niet Don Van Vliet maar de Australische band Flash and the Pan. Wellicht zal die evolutie hem een paar fans kosten, maar daar heeft Dowd nog echt wakker van gelegen. De man gaat zijn eigen gang en zal dat hopelijk nog lang blijven doen. Hij heeft er de creativiteit en ondertussen de leeftijd voor. Er verschijnen tegenwoordig al meer dan genoeg onderling inwisselbare plaatjes. (Mother Jinx Records)

 – Original Article

Since his debut in 1997 with the extremely quirky Wrong Side of Memphis Johnny Dowd builds steadily continue his highly personal musical universe. Attempts to push him into a musical box, are doomed to fail. Once his music was classified as alt country, but throughout the years he used more and more elements in his songs more closely linked to the world of Captain Beefheart than alt-country stars like Whiskeytown or Green on Red. Dowd is there actually a good habit not to be pinned down to one particular booth because he looks with the intention of pleasure, and even certain greedy, over the fence of other styles to mix the best elements in his music. Execute American Folklore, according to my count his twentieth album, takes these industrious do-it-yourselfer is also a hefty dose electronics at and in most cases this leads to results that best suit me.

Johnny Dowd also now takes the lion’s share of the instruments and vocals himself, but let the background vocals and in Brains-a-Flame also lead vocals on an at times fierce Anna Coogan who are about to hear supreme best feeling in the company of Dowd. This cross-fertilization leads to an album that is a far cry from the kind of music ends Dowd made at the beginning of his career. The first association I made when I open unease and Deviance and songs like Last Laugh and Freddie heard was, moreover, not Don Van Vliet, the Australian band Flash and the Pan. Perhaps this trend will cost him a few fans, but Dowd has kept awake located. The man goes his own way and will hopefully continue to do so far.He has the creativity and meanwhile the age. There now appear more than enough interchangeable plates. (Mother Jinx Records)

 – Translation by Google

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s