damusic.be Review of ‘That’s Your Wife…’

Covers,Lyrics/Worried MindJohnny Dowd – That’s Your Wife On The Back Of My Horse
-Phillip De Cleen  2015/03/26

Voor een stevige oplawaai van weerbarstige alt country en americana noir ben je bij Johnny Dowd aan het goede adres. De inmiddels zesenzestigjarige Texaan levert al decennia erg kwalitatieve albums af, waarvan ‘That’s Your Wife On The Back Of My Horse’ het meest recente hoogtepunt is.
Proef die titel. En luister dan hoe Dowd die uitspuwt op de vooruitgeschoven single van het album. Bij kennisname ervan waren we, stilaan traditie bij nieuw werk van Dowd, volledig knock out geslagen. Een donker en dreigend gitaargeluid dat naar Neil Young & Crazy Horse neigt en wat sinistere pianonoten. Meer heeft hij niet nodig om de luisteraar meteen richting platenwinkel te doen lopen. “That’s your wife on the back of my horse / your brother will blow out the candles on my birthday cake” laat hij, tussen wat verdwaalde kogelschoten lijken, weten.
Naar eigen zeggen is het nieuwe album stilistisch gezien een terugkeer naar zijn debuut ‘Wrong Side Of Memphis’ (1998). Toch is er in de muzikale wereld van Dowd steeds meer ruimte voor durf en innovatie. Hij stoeit met verschillende genres zoals folk en blues, maar laat ook meer dansbare invloeden (o.a. disco, hiphop en zelfs electro) toe.
Zo is White Dolomite een Dowdiaans tripje richting gemuteerde funk (denk: Beck, Prince) terwijl Cadillac Hearse op zijn beurt uitblinkt in opgefoktheid. Op de blues The Devil Don’t Bother Me kan Dowd al zijn demonen uitzweten, al hoort het nummer op een soundtrack van David Lynch te staan. Veel is mogelijk op een album van Johnny Dowd. Durvers kunnen zich bijvoorbeeld wagen aan Empty Purse, dat een uiterst satanische ondertoon heeft.
Op het album staan er ook wat rustigere, meer introspectieve momenten. Zoals Why, een erg charmant en ontroerend duet tussen Dowd en Coogan. Met het bijzonder radiovriendelijke Sunglasses toont Dowd dan weer aan dat hij ook het popgenre in de vingers heeft.
De kern van het album bestaat echter uit nummers waar niet direct een vat op te krijgen is, zoals Nasty Mouth, een nummer dat onder meer door Ribotachtig gitaarwerk vaag doet denken aan het meest experimentele werk van Tom Waits. Words Are Birds is muzikale spielerei, maar geeft aan dat Dowd niet te beroerd is om risico’s te nemen. Dat wordt ook geïllustreerd met My Old Flame, een hiphopnummer. En dan hebben we het nog niet gehad over ‘Dear John Letter’ waarin Dowd de Tomorrowland standaard naar een hoger niveau optilt.
Dowd is ‘Poor, But Proud’. En toch kan hij het niet laten om in de trieste afscheidsode Teardrops nog een goede grap te steken zodat je als luisteraar toch met een goed gevoel achterblijft.
Veertien eigenzinnige nummers zijn er te horen op ‘That’s Your Wife On The Back Of My Horse’. Met erg minimale middelen genereert Dowd, die op het album vocale bijstand krijgt van Anne Coogan, een meer dan maximaal effect.
Wie Johnny Dowd live aan het werk wil zien:
10/04 N9, Eeklo (BE)

17/04: Blue Collar Hotel, Eindhoven (NL)

18/04: V11, Rotterdam (NL)

23/04: Paradiso Bovenzaal, Amsterdam (NL)

24/04: De Peppel, Zeist (NL)

25/04: Heartland Festival, Hengelo (NL)

 

Johnny Dowd-That’s Your Wife On The Back Of My Horse
-Translated by Bing

For a firm clip of unruly alt country and americana noir are you at Johnny Dowd is the place to be. The now sixty-six year old Texan has been providing decades very qualitative albums, of which ‘ that’s Your Wife On The Back Of My Horse ‘ the most recent highlight is.

Test title. And then listen how Dowd that spits out on the pre-released single from the album. In examining it, we were gradually becoming tradition at new work by Dowd, completely knock out struck. A dark and menacing guitar sound that tends to Neil Young and Crazy Horse & what sinister piano notes. More immediately, he has no need to the listener to do walk towards record store. “That’s your wife on the back of my horse/your brother will blow out the candles on my birthday cake” Let he, between what stray bullet shots seem, know.

In their own words is the new album stylistically seen a return to his debut ‘ Wrong Side Of Memphis ‘ (1998). Still, there is more and more space in the musical world of Dowd for audacity and innovation. He romps with different genres such as folk and blues, but also leaves more danceable influences (including disco, hip hop and even electro) far.

So is White Dolomite a Dowdiaans trip in the direction of mutant funk (think: Beck, Prince) while Cadillac Hearse in turn excels in opgefoktheid. On the blues The Devil Don’t Bother Me can already hear the sweat out all his demons, Dowd song on a soundtrack to David Lynch’s stand. Much is possible on an album by Johnny Dowd. For example, the more daring among us can venture to Empty Purse, that has an extremely Satanic undertones.

On the album there are also quieter, more introspective moments. Such as Why, a very charming and touching duet between Dowd and Coogan. With particular radio-friendly Sunglasses shows Dowd then again to that he also has the popgenre in the fingers.

The core of the album is, however, from numbers where not directly to get a barrel, as Nasty Mouth, a number under the more vague by Ribotachtig guitar work is reminiscent of the most experimental work of Tom Waits. Words Are Birds is musical spielerei, but indicates that Dowd is always willing to take risks. That is also illustrated with My Old Flame, a hiphopnummer. And then not to mention “Dear John Letter” in which Dowd the Tomorrowland standard lift to a higher level.

Dowd is “Poor, But Proud ‘. And yet he can’t resist a good joke in the sad afscheidsode Teardrops to cross so you as a listener with a good feeling left behind.

There are fourteen quirky songs featured on ‘ that’s Your Wife On The Back Of My Horse ‘. With very minimal resources generates Dowd, which on the album vocal assistance by Anne Coogan, a more than maximum effect.

 

-Full Article

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s